Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Xây dựng ngành
Xây dựng ngành
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”
» Ba năm sắc áo thiên thanh
» Chi bộ V, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết về chuyên đề \"Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao \"
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019
» Chi bộ VKSND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Đánh giá Sơ kết tình hình thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
» Kiểm sát viên - Những con người gan dạ, dũng cảm
» Tản mạn về người kiểm sát viên nhân dân
» Hiệu quả từ việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
» Tham luận với chủ đề về lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Trong sạch- vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII)
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Xây dựng tác phong làm việc của đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
» Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin : Tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018
» Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ: Tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng
» VKSND Long Phú: Đồng chí chủ tịch Công đoàn của chúng tôi
» Nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp và văn thư, lưu trữ trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng, 09 nhiệm vụ cần thực hiện
» Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
» Kết quả công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân