Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Untitled Document

VĂN BẢN MỚI

SỐ KH NGÀY BH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
400/QĐ-VKSTC 17-11-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức ngành KSND Tải về
401/QĐ-VKSTC 17-11-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức VKSND Tải về
Mẫu 01..05 28-10-2021 Phiếu đánh giá, xếp loại công chức Tải về
Mẫu số 08 28-10-2021 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng người lao động Tải về
Mẫu số 06 28-10-2021 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Tải về
1615/HD-VKS 27-10-2021 Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng công chức người lao động hàng năm Tải về
323/QĐ-VKSTC 04-10-2021 Quyết định ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân Tải về
Hướng dẫn kèm theo QD 323/QĐ-VKSTC 04-10-2021 Hướng dẫn chấm điểm mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng Tải về
31/TB-VPCP 25-02-2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
1823/KH-BYT 24-11-2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Tải về
135/2020/NĐ-CP 18-11-2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu Tải về
05/CT-UBND 21-08-2020 Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm giết người do nguyện nhân xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
30/VBHN-VPQH 16-12-2019 Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-VPQH Tải về
75/2019/QH14 10-06-2019 BỔ SUNG MỘT ĐIỀU VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 81/2014/QH13 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN Tải về
03/2018/TTLT-VKSNDTC- BCA-BQP-TTCP 18-10-2018 Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra Tải về
28/2018/QĐ-TTg 12-07-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Tải về
68/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về
169/QĐ-VKSTC 02-05-2018 Về việc ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Tải về
170/QĐ-VKSTC 02-05-2018 Về việc ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định Tải về
03/2018/TT-BTP 10-03-2018 Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Tải về
03/QĐ-VKSTC 29-12-2017 Về việc ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố Tải về
505/QĐ-VKSTC 18-12-2017 Ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố , kiểm sát xét xử vụ án hình sự Tải về
501/QĐ-VKSTC 12-12-2017 Về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự Tải về
51/VKS-TK 06-02-2017 V/v nâng cao hiệu suất sử dụng mail nội bộ Tải về
30/VKS-VP 06-02-2017 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần ngày 03/02//2017 Tải về
562/VKS-TKTP 21-08-2014 Về việc cung cấp tin bài cho Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng Tải về
186/QĐ-VKS 19-08-2014 Quyết định ban hành Quy định về kinh phí hoạt động và nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng Tải về
175/QĐ-VKS 07-08-2014 Ban hành Nội quy cơ quan của VKSND tỉnh Sóc Trăng Tải về
170/QĐ-VKS 07-08-2014 Ban hành Quy chế làm việc của VKSND tỉnh Sóc Trăng Tải về
458/VKS―VP 08-07-2014 Về việc phát động phong trào thi đua trong ngành KSND đến năm 2015 Tải về
42/VKS-VP 12-06-2014 Về việc thực hiện công tác kế toán và hướng dẫn 1 số nội dung về thanh, quyết toán 2014 Tải về