Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Kiểm sát viên viết
Kiểm Sát Viên Viết
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên ban hành kiến nghị, tăng cường công tác kiểm sát trong giải quyết vụ việc dân sự
» Viện KSND Mỹ Xuyên kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự
» Kháng nghị trong việc giải quyết vụ án dân sự về chia tài sản
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng xét hỏi công khai tại phiên tòa của Kiểm sát viên, nhằm giải quyết toàn diện vụ án hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”
» Viện KSND Ngã Năm: Kiến nghị Tòa án về việc ra quyết định thi hành án hình sự
» Viện KSND Ngã Năm: Kiến nghị tòa án về quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc Dân sự, Lao động, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về công tác Thi hành án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị: Kiến nghị đối với vi phạm của Tòa án về thời hạn hoãn phiên tòa
» Kiến nghị vi phạm về tạm ứng lệ phí trong công tác giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu
» Kiến nghị khắc phục vi phạm về án phí trong việc giải quyết vụ án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm: Tăng cường công tác kiến nghị đối tòa án cùng cấp
» Thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân
» Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện chế định án treo
» Vi phạm trong việc ra bản án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng kiến nghị
» Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin
» Công tác kiểm sát Thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng
» Sự phối hợp nhịp nhàng của VKSND với Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã góp phần thống nhất trong việc áp dụng pháp luật
» Kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử
» QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ HÀNH VI CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN THI HÀNH ÁN KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT