Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Kiểm sát viên viết
Kiểm Sát Viên Viết
» VKSND thị xã Ngã Năm kiến nghị Chi cục THADS thị xã khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
» Viện KSND Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu UBND xã Lâm Kiết áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Viện KSND Thạnh Trị đề ra giải pháp nhằm làm tốt công tác “Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi”
» Những sai sót, vi phạm về đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết án của Tòa án cấp sơ thẩm
» Viện KSND Châu Thành kiến nghị Tòa án vi phạm về việc chậm ra thông báo trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm: tăng cường công tác kiến nghị đối tòa án cùng cấp
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên ban hành kiến nghị, tăng cường công tác kiểm sát trong giải quyết vụ việc dân sự
» Viện KSND Mỹ Xuyên kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự
» Kháng nghị trong việc giải quyết vụ án dân sự về chia tài sản
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng xét hỏi công khai tại phiên tòa của Kiểm sát viên, nhằm giải quyết toàn diện vụ án hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”
» Viện KSND Ngã Năm: Kiến nghị Tòa án về việc ra quyết định thi hành án hình sự
» Viện KSND Ngã Năm: Kiến nghị tòa án về quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc Dân sự, Lao động, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về công tác Thi hành án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị: Kiến nghị đối với vi phạm của Tòa án về thời hạn hoãn phiên tòa
» Kiến nghị vi phạm về tạm ứng lệ phí trong công tác giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu
» Kiến nghị khắc phục vi phạm về án phí trong việc giải quyết vụ án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm: Tăng cường công tác kiến nghị đối tòa án cùng cấp
» Thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân
» Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện chế định án treo