Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Kiểm sát viên viết
Kiểm Sát Viên Viết
» Một số kinh nghiệm trong công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền và công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
» Tòa án nhân dân cấp huyện xác định tội danh không chính xác, VKSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị
» Viện kiểm sát thị xã Ngã Năm nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự
» Suy nghĩ về chứng cứ trong vụ án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Nâng cao kỹ năng phân loại, xử lý đơn trong ngành Kiểm sát
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị đối với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị về việc khắc phục vi phạm công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Nâng cao công tác trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
» Kiến nghị chi cục THADS huyện Trần Đề khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án
» Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình
» Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp
» Viện kiểm sát thị xã Ngã Năm kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã trong công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
» Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị Giám đốc thẩm bản án sơ thẩm do có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật
» Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Từng bước nâng cao chất lượng việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ án dân sự, Hôn nhân gia đình
» Áp dụng cùng một căn cứ pháp luật, nhưng hai kết quả khác nhau?
» Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác Thống kê hình sự liên ngành
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã ngã năm tăng cường công tác kiến nghị hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hòa 2 áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm xảy ra tại đơn vị
» Kháng nghị vụ án dân sự Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại tài sản và tranh chấp hợp đồng góp hụi