Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Tin ngành kiểm sát
(31-07) Bác Hồ với tiết kiệm thời gian
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Không chỉ tiết kiệm cho riêng mình, trong các cuộc họp, gặp mặt, hội thảo…, mà quan trọng hơn là làm việc rất đúng giờ để mọi người không phải chờ thời gian vàng ngọc trong một ngày làm việc.