Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
 Tin Pháp Luật - Xã Hội
(16-03) Rửa tay đúng cách phòng chống dịch covid -19
Rửa tay đúng cách phòng chống dịch covid -19
(15-03) Một số điểm mới của Luật thanh niên năm 2020
Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật năm 2020). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.
(15-03) Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
(11-03) Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
(10-03) Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và những nội dung đánglưu ý
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và những nội dung đánglưu ý
(05-03) Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 (kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP).
(22-12) Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.
(04-11) 6 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(30-09) Nghị định 117/2020: Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu
trich nguon thuvienphapluat.vn  
(30-09) Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
trích nguồn kiemsat.vn
(01-09) 75 năm những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước
75 năm những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước
(01-07) Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ thông qua nhều văn kiện quan trọng
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ thông qua nhều văn kiện quan trọng
(01-07) Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2020
Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2020
(06-04) Trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với việc tiếp công dân
STO - Theo quy định của Luật Tiếp công dân, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có một vị trí quan trọng và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của HĐND.
(30-03) Đảng viên có trách nhiệm gần gũi, gắn bó với nhân dân
Đảng viên có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
(20-09) Một số giải pháp tăng cường tính chủ động của Kiểm sát viên khi đề ra bản yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ
Quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ được quy định tại khoản 3 Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS): “Khi được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
(30-08) Kỹ năng kiểm sát việc đối chất và hỏi cung bị can trong các vụ án ma túy
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 thì “Hỏi cung bị can”, “Đối chất” là các hoạt động điều tra được Điều tra viên (ĐTV) tiến hành để xác định sự thật của vụ án. Việc đối chất được thực hiện trong trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người mà đã tiến hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì ĐTV tiến hành đối chất.
(30-08) Về việc lập biên bản hỏi cung bị can của Kiểm sát viên
Điều 133; Điều 184 BLTTHS đã quy định khi lập biên bản nói chung, lập biên bản hỏi cung bị can nói riêng phải viết tay. Việc dùng máy vi tính lập biên bản hỏi cung sẽ tiềm ẩn hoặc phát sinh những rủi ro.
(13-08) Luật Thi hành án hình sự 2019: Bổ sung nhiều quyền cho phạm nhân
Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hình sự với nhiều thay đổi lớn trong công tác thi hành án. Dưới đây là tổng hợp 07 điểm mới trong luật này.
(01-07) Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019”
Xuất phát từ vai trò, chức năng nhiệm vụ của một cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú đã có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.