Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
 Tin Pháp Luật - Xã Hội
(05-03) Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 (kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP).
(22-12) Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.
(04-11) 6 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(30-09) Nghị định 117/2020: Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu
trich nguon thuvienphapluat.vn  
(30-09) Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
trích nguồn kiemsat.vn
(01-09) 75 năm những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước
75 năm những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước
(01-07) Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ thông qua nhều văn kiện quan trọng
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ thông qua nhều văn kiện quan trọng
(01-07) Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2020
Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2020
(06-04) Trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với việc tiếp công dân
STO - Theo quy định của Luật Tiếp công dân, HĐND và đại biểu HĐND các cấp có một vị trí quan trọng và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của HĐND.
(30-03) Đảng viên có trách nhiệm gần gũi, gắn bó với nhân dân
Đảng viên có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.