Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
 Liên hệ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

----------o0o----------

(Số 112 Quốc lộ 1A, K1, P7, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: 0793.822.530 Fax: 0793.825728)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

VKSND TP Sóc Trăng

Địa chỉ: 195 Hùng Vương, K1, P6, TPST

SĐT: 0793.822961 - 0793.619111

Fax:

VKSND Kế Sách

Địa chỉ: 196A Lộ I, An Phú, TT.Kế Sách, H.Kế Sách

SĐT: 0793.876272 - 0793.877194

Fax:

VKSND Thạnh Trị

Địa chỉ: Ấp 3, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị

SĐT: 0793.866204

Fax:

VKSND Ngã Năm

Địa chỉ: Ấp 1, TT.Ngã Năm, TX.Ngã Năm

SĐT: 0793.580797

Fax:

VKSND Mỹ Tú

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Cầu Đồn, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú

SĐT: 0793.871037

Fax:

VKSND Long Phú

Địa chỉ: Âp 3, TT.Long Phú, H.Long phú

SĐT: 0793.856207

Fax:

VKSND Mỹ Xuyên

Địa chỉ: Số 24, Ngô Quyền, Ấp Vĩnh Xuyên, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên

SĐT: 0793.851227 - 0793.852455

Fax:

VKSND TX Vĩnh Châu

Địa chỉ: Khu II, P1, Thị xã Vĩnh Châu

SĐT: 0793.861141

Fax:

VKSND Cù Lao Dung

Địa chỉ: Phước Hòa B, TT.Cù Lao Dung, H.Cù Lao Dung

SĐT: 0793.860349

Fax:

VKSND Châu Thành

Địa chỉ: TT.Châu Thành, H.Châu Thành

SĐT: 0793.834588

Fax:

VKSND Trần Đề

Địa chỉ: 135, Phố Dưới, Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề

SĐT: 0793.874414

Fax:

Liên hệ ban biên tâp

Email: vienkiemsatsoctrang@gmail.com