Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
 Lịch Tiếp Công Dân

LỊCH, NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân
Nội quy tiếp công dân

Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý