Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Tin ngành kiểm sát
(22-10) Những chuyển biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại VKSND huyện Trần Đề
"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
(23-01) Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị: Hiệu quả từ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của người đứng đầu Chi bộ mà trên hết là người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Người đã từng khẳng định: “Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy”
(29-10) Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức nói chung và cán bộ ngành Kiểm sát nói riêng có ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn có ý nghĩa trong việc bảo đảm pháp luật được thực thi.
(31-07) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân
(03-07) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", 70 năm nhìn lại, tư tưởng của Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị, làm nền tảng để toàn đảng, toàn quân, dân vận dụng, triển khai thực hiện.
(22-05) Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền
(kiemsat.vn) Việc thấm nhuần sâu sắc và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
(17-05) Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình
Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
(17-05) Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng nay (16/5).
(27-05) Cán bộ, đảng viên VKSND huyện Trần Đề gương mẫu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tổng kết 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 12/5/2015 tại Hội trường UBND huyện Trần Đề, Chi bộ VKSND huyện Trần Đề được Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị”.
(19-05) Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những giá trị vĩnh cửu
Học Bác phải trở thành nhu cầu văn hóa, yếu tố tự giác, thúc đẩy nội tâm bên trong của mỗi một con người.