Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Phòng nghiệp vụ
Giới thiệu
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin
Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự trật tự xã hội - Quá trình hình thành và phát triển
Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp – Quá trình thành lập và phát triển
Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hình chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật - Quá trình thành lập và thực hiện nhiệm vụ
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy, tham nhũng và chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Công tác tổ chức cán bộ - Một chặn đường phát triển
Phòng kiểm sát THADS, hành chính thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Quá trình thành lập và phát triển
Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển