Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Giải Búa liền vàng
(05-09) Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”. Thẩm thấu lời dạy của Người, trong suốt quá trình xây dựng đất nước, đội ngũ cán bộ luôn kiên định bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những thành quả đáng kể của cách mạng Việt Nam đó là:
(29-08) (Phần cuối) Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng
3. Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng, nhiệm vụ và giải pháp đối với người cán bộ đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
(29-08) (Phần 2) Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng
2. Nhận diện những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc, sai trái đối với nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
(29-08) (Phần 1) Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng
Cùng với sự bùng nổ của mạng Internet và thời đại công nghệ 4.0, Mạng xã hội từ khi xuất hiện đã trở thành nguồn khai thác hữu ích lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới.. Nhưng cũng chính sự tiện lợi đó, lại ẩn chứa những nguy cơ khôn lường khi mà mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá....
(16-04) Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng...
(16-04) Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023
Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.