Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE

KIẾN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM


1. Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa (28-10-2021)
2. Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (20-10-2021)
3. V/v hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về tội xâm phạm sở hữu (06-10-2021)
4. Hướng dẫn yêu cầu điều tra về tình tiết khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51, điểm k, khoản 1, Điều 52 BLHS (24-09-2021)
5. Giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết vụ án hình sự trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (24-09-2021)
6. Thông báo RKN số 747/TB-VKS-P1 ngày 18/5/2021 trong công tác THQCT và KS việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (20-05-2021)
7. QĐ Kháng nghị phúc thẩm số 11/QĐKNPT-VKS-DS ngày 17/5/2021 đối với bản án DSST số 57/2021/DS-ST ngày 15/4/2021 của TAND huyện Kế Sách (20-05-2021)
8. QĐ Kháng nghị phúc thẩm số 12/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 19/5/2021 - Đối với bản án số 04/2021/KDTM-ST ngày 22/4/2021 của TAND thị xã Ngã Năm (20-05-2021)
9. Kiến nghị số 147/KN-VKS.TPST ngày 17/5/2021 - V/v tiếp nhận giải quyết tổ giác về tội phạm và kiến nghị khới tố của CQĐT Công an TPST (20-05-2021)
10. Kiến nghị số 163/KN-VKS-THAHS ngày 12/5/2021 - Yêu cầu khắc phục vi phạm trong THAHS (20-05-2021)
11. Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Viện trưởng VKSND Thạnh Trị (14-05-2021)
12. Thông báo 686/TB-VKS-P2 Thông báo RKN trong công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (14-05-2021)
13. CV số 153/KN-VKS kiến nghị khắc phục vi phạm trong thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm (14-05-2021)
14. CV số 680/VKS-P7 về việc hướng dẫn điều tra lại vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án (14-05-2021)