Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ, việc kinh doanh – thương mại, lao động đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra số 06/KH-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Chương trình công tác thanh tra số 10/CTr-VKS-TTr, ngày 31/01/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 49/QĐ-VKS-TTr, ngày 01/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ngày 16, 17/5/2019 Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành thanh tra về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Đ/c Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra kết luận sơ bộ tại đơn vị 

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đã xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra số 182/BC-VKS-TTr, ngày 07/6/2019 trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét ban hành kết luận thanh tra, theo đó Đoàn thanh tra đã báo cáo về những kết quả mà Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú đã đạt được trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019 trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên khi thực hiện nhiệm vụ cần phải khắc phục.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, ngày 13/6/2019 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký, ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-VKS-TTr, kết luận nêu rõ: Đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động đảm bảo đúng theo Quy chế nghiệp vụ của Ngành, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra. Từng đồng chí trong đơn vị bám sát nội dung kế hoạch, nhiệm vụ được giao để thực hiện. Việc phân công nhiệm vụ đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên được Lãnh đạo đơn vị quan tâm, phân công phù hợp với năng lực, sở trường công tác của từng đồng chí, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra.

Ngày 26/6/2019 tại buổi công bố kết luận thanh tra đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức họp đơn vị trên cơ sở nhận xét, đánh giá của kết luận thanh tra, chỉ đạo công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm chung trong đơn vị, thực hiện tốt khâu đột phá, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đã đề ra.

 

Trần Minh Luân


Tin liên quan

» VKSND huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú dự lễ Viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Phú
» VKSND huyện Mỹ Tú – Mỹ Xuyên thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND huyện và Mẹ Việt Nam anh hùng
» VKSND thị xã Ngã Năm triển khai kế hoạch phúc tra tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã