Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC VÀ LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP (SỬA ĐỔI) GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỚI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 27/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký Quy chế phối hợp (sửa đổi) giữ Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì và điều hành hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị trực tuyến nối điểm cầu tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao với 63 điểm cầu tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị có đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số đơn vị trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Đại diện một số cơ quan, ban, ngành tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, sau khi Quy chế phối hợp số 01/2004/QCPHCT/BTTUBTWMTTQVN-VKSTC ngày 11/10/2004 được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hướng dẫn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Quy chế phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện. Trong các Hội nghị tập huấn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều quán triệt đầy đủ những nguyên tắc, nội dung và phạm vi phối hợp giữa hai bên. Trong tổng kết công tác hàng năm, hai bên đều có đánh giá tổng kết việc thực hiện nội dung Quy chế phối hợp trên các lĩnh vực cụ thể. Năm 2009, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp cũng như hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.Hai bên chủ động phối hợp tốt trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng; tích cực phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Trong công tác tuyển chọn Kiểm sát viên, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn về mọi mặt theo quy định của pháp luật để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm Kiểm sát viên. Trong công tác giám sát, nổi bật là hoạt động phối hợp trong công tác kiểm sát, giám sát nhà tạm giữ, trại tạm giam ở các địa phương. Thông qua hoạt động này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát các cấp đã kiến nghị đến cơ quan chức năng thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhiều nhà tạm giữ, trại tạm giam, bảo đảm việc phân loại giam giữ đúng quy định của pháp luật. Sự phối hợp có trách nhiệm giữa hai bên theo các quy định của Quy chế thời gian qua đã góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên nhiều lĩnh vực giúp Viện kiểm sát nhân dân nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

 

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Quy chế phối hợp (sửa đổi)

Phần tham luận, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu tham dự hội nghị nhất trí với Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành. Đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ, đề ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác tại hội nghị

Sau phần tham luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành ký kết Quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Lãnh đạo hai ngành điều hành hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngày 11/10/2004, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành với các nội dung: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp; tham gia hoạt động tố tụng hình sự và tuyển chọn Kiểm sát viên. Trên cơ sở Quy chế phối hợp của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Viện kiểm sát địa phương đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp của cấp mình, xây dựng kế hoạch sát với địa phương để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao. Trong xây dựng pháp luật, hai ngành phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu thành lập Ban Biên tập, Tổ giúp việc. Trong những năm qua, các Dự án luật hai ngành phối hợp thực hiện là: Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (ban hành năm 2011) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, hiện nay, ngành Kiểm sát nhân dân đang xây dựng đội ngũ Lãnh đạo, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” nhằm đảm bảo chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt chất lượng tốt nhất, không để xảy ra các vụ án oan sai, không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật. Đồng chí Viện trưởng đề nghị sau hội nghị này, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Ban Dân chủ pháp luật, Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung), tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện quy chế, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai ngành theo quy định của pháp luật. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn, sau khi Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền rộng rãi trong dân dân để luật đi vào cuộc sống, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên TW Đảng, Viện trưởng VKSNDTC ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được qua 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa hai ngành. Về phướng hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 02 cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tân như: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng cụ thể bám sát quy định Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng các nội dung phối hợp sát với thực tế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm với một số nội dung trọng tâm để hai ngành thống nhất chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra địa phương việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc thực hiện quy chế, trao đổi các thông tin trong việc soạn thảo, góp ý vào các dự án luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định tạo cơ sở pháp lý cụ thể về việc phối hợp trong giám sát, kiểm sát giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và VKSND. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên cơ sở Quy chế phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát hoạt động tư pháp cũng như quyền và trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Động viên nhân dân tích cực cung cấp các thông tin tố giác, tin báo về tội phạm, các vi phạm trong hoạt động tư pháp; phối hợp tốt hơn trong công tác giám sát, kiểm tra nhà tạm giữ, trại tạm giam để đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý giam giữ của các cơ quan tư pháp. Phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn để thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hai bên trong thời gian tới.Định kỳ hàng năm, hai bên tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp ở các cấp, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng chí tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát các cấp trên cở sở Quy chế phối hợp (sửa đổi) của liên ngành Trung ương, căn cứ vào thực tiễn ở địa phương để sửa đổi Quy chế phối hợp hoặc xây dựng Quy chế phối hợp (đối với các địa phương chưa xây dựng Quy chế); xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp ở ngành mình, cấp mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký Quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại 65 điểm cầu của hai ngành kết thúc thành công, tốt đẹp.

Trường Giang - VKSNDTC

 

 


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
» VKSND huyện Kế Sách tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
» VKSND thị xã Vĩnh Châu triển khai công tác kiểm sát năm 2022
» VKSND thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022
» Thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh, công chức và người lao động VKSND cấp huyện