Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và trực ngoài giờ hành chính tháng 5 năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch thanh tra kỷ luật nội vụ số 12/KH-VKS-TTr, ngày 15/02/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tham mưu Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hai cấp về việc thực hiện việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, trực ngoài giờ hành chính theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong tháng 5 năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên và Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) - VKSND tỉnh; kiểm tra việc thực hiện trực ngoài giờ hành chính đối với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng và Ca trực ngày 19/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


 
Thanh tra tiến hành làm việc với Lãnh đạo đơn vị được thanh tra


Qua mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn thanh tra đều có đánh giá, kết luận kết quả kiểm tra đối với mỗi đơn vị, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều thống nhất cao với ý kiến đánh giá của Thanh tra.
Cụ thể cho thấy tại thời điểm kiểm tra, công chức và người lao động tại các đơn vị được kiểm tra đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Như: Các đơn vị đã chấp hành nghiêm thời gian làm việc theo nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt việc chấm công theo dõi ngày công lao động đối với từng công chức, người lao động; bố trí (phối hợp đối với cấp Phòng) và phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật, quy chế của Ngành; chấp hành nghiêm quy định việc sử dụng trang phục Ngành theo Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh định kỳ hàng tuần, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.
Việc thực hiện trực ngoài giờ hành chính, Lãnh đạo ca trực luôn giữ liên lạc để chỉ đạo, điều hành ca trực; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ca trực có mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ của Ca trực, sau mỗi ca trực đều có ghi chép nội dung đầy đủ vào sổ trực nghiệp vụ của đơn vị. Công tác trực văn thư, lái xe đảm bảo phục vụ kịp thời công tác trực nghiệp vụ khi có yêu cầu, công tác trực bảo vệ đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan.
Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn trường hợp Kiểm sát viên ca trực Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện khi thỏa thuận với nhau về thời gian trực nhưng không báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo ca trực, nên tại thời điểm kiểm tra vắng mặt Kiểm sát viên.
Trong thời gian tới, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ ban hành thông báo kết quả kiểm tra, tổng hợp những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, việc trực nghiệp vụ gửi các đơn vị trong hai cấp nắm để thực hiện tốt quy định của Ngành. Đồng thời tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm 06 tháng đầu năm 2019 đối với việc chấp hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 31/3/2014 và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân để rút kinh nghiệm chung trong hai cấp./.


Trần Minh Luân - Kiểm Tra viên

 


Tin liên quan

» Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
» Trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» VKSND huyện Mỹ Tú tổ chức phiên tòa sơ thẩm rút kinh nghiệm tội Cố ý gây thương tích
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức xét xử rút kinh nghiệm phiên tòa dân sự