Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Hướng về cơ sở tuyên truyền pháp luật khiếu nại và những văn vản có liên quan

Vào 21 và 22/5/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân phường 8, thành phố Sóc Trăng, Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên (là Hội viên chi Hội Luật gia VKSND tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn có liên quan cho cán bộ và nhân dân. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, Lãnh đạo chi hội luật gia huyện Châu thành và thành phố Sóc Trăng, Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Hồ Đắc Kiện; Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân Phường 8, thành phố Sóc Trăng và đông đảo người dân.

                    Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật

Tại buổi tuyên truyền, Kiểm sát viên đã triển khai, phân tích các nội dung: Khái niệm về khiếu nại; đối tượng điều chỉnh của Luật Khiếu nại; Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại; Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại; Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai được quy định trong Luật khiếu nại năm 2011; Nghị định 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại”; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh”; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP, ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại về hành chính” .  .  . Đồng thời, Kiểm sát viên cũng triển khai thêm các quy định về khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực: Thi hành án dân sự, Tố tụng hành chính, Tố tụng dân sự và Tố tụng hình sự được quy định tại: Chương VI, Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Chương XXI, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Chương XLI Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Chương XXXIII, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Kết thúc phần tuyên truyền pháp luật, Kiểm sát viên đã có nhiều ý kiến giải đáp những thắc mắc trong thực hiện pháp luật khiếu nại nói chung và khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nói riêng cho nhân dân và cán bộ là công chức, viên Ủy ban nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, Ủy ban nhân dân Phường 8.

Việc Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phân công Kiểm sát viên về cơ sở triển khai pháp luật khiếu nại là nhằm thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 của Hội luật gia tỉnh Sóc Trăng”, đồng thời cũng là để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Sóc Trăng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của tỉnh Sóc Trăng theo tinh thần Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 16-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”./.

 

Huỳnh Minh Liêm


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy