Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là phải ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xem là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.

Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có lòng tin vào pháp luật, có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, thực hiện càng nhiều nội dung, phong phú về hình thức, không chỉ bằng lời nói mà bằng hình ảnh minh họa, thực hiện càng nhiều càng tốt, khi nào hoạt động tuyên truyền đến với đối tượng được tuyên truyền biến thành hành động trong thực tế thì hoạt động tuyên truyền, PBGDPL mới thực sự có hiệu quả.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện cùng với Ủy ban nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung đã ký kết Quy chế phối hợp số 01/QC-UBND-VKSND-TAND, ngày 16 tháng 11 năm 2018 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung. Thực hiện Điều 7 của Quy chế quy định về phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện cùng với Tòa án nhân dân, Công an, Phòng Tư pháp và Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-PTP-VKS-TA-CAH-HND, ngày 11/3/2019 về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cù Lao Dung năm 2019 (sau đây gọi là kế hoạch liên tịch số 01). Mục đích của việc ban hành Kế hoạch liên tịch số 01 nhằm nâng cao hiểu biết các nội dung cơ bản về Bộ luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể, tôn giáo, học sinh và nhân dân. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm pháp luật.

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 01, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với liên ngành huyện tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại Nhà văn hóa thị trấn Cù Lao Dung. Đây cũng chính là buổi tuyên truyền mở đầu cho chuỗi tuyên truyền lưu động tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên đại diện các ban ngành huyện đã báo cáo những chuyên đề về tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các loại tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy, đặc biệt là chuyên đề về xâm hại tình dục trẻ em và hoạt động “tín dụng đen” bởi các vấn đề này đang được xã hội đặc biệt quan tâm vì tác hại của nó đối với xã hội hiện nay là rất lơn.

Đ/c Trần Văn Trung - Báo cáo chuyên đề

 

Buổi tuyên truyền tại Nhà văn hóa thị trấn Cù Lao Dung

Qua công tác tuyên truyền đã phần nào giúp người dân nhận thức rõ hơn về phương thức, thủ đoạn  hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm về trộm cắp, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em và hoạt động tín dụng đen; giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

 

Trần Văn Trung


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy