Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng thực hiện chức năng kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án năm 2019

Quá trình thi hành án dân sự phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục và trải qua nhiều giai đoạn thi hành án, trong đó xác minh điều kiện thi hành án là một trong những thủ tục có vai trò quan trọng. Kết quả xác minh là cơ sở để Chấp hành viên thuyết phục đương sự thi hành án, cũng như để Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra các quyết định ủy thác, đình chỉ thi hành án hay để Chấp hành viên lựa chọn biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp và tiến hành các hoạt động khác trong quá trình tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.

          Kiểm sát viên kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án

Nhận thấy tầm quan trọng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung và kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói riêng. Ngày 25/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 115/KH-VKS-THADS về việc kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2019 tại các phường trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Bám sát chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của ngành và trên cơ sở phân loại các vụ việc thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. Từ ngày 13 đến ngày 17/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên và Chuyên viên tiến hành kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án đối với 138 việc chưa có điều kiện thi hành án tại các phường trên địa bàn thành phố, (đạt tỷ lệ khoảng 27%) vượt chỉ tiêu công tác ngành đã đề ra.

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho thấy: đa số các trường hợp  người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng; có trường hợp đã bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống khi đi không khai báo nên chính quyền địa phương không biết rõ họ đi đâu, làm gì và không có tài sản tại địa phương để đảm bảo thi hành án.

Nhìn chung, công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự là khâu công tác quan trọng của Viện kiểm sát. Kiểm sát tốt việc xác minh điều kiện thi hành án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án nhằm giảm lượng án tồn đọng ở mức thấp nhất.

Nguyễn Thị Gíp


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tiếp đoàn kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tổ chức Tọa đàm nghiệp vụ
» VKSND huyện Trần Đề tiếp đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng về các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ