Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Một số kinh nghiệm trong công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền và công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp

Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu nên trong thời gian qua lãnh đạo hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng luôn quan tâm đôn đốc, thường xuyên đổi mới công tác lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố váo về tư pháp nên đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, như:

Trong công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Việc ký quyết định giải quyết đúng thẩm quyền, việc ra quyết định giải quyết đảm bảo về thời hạn, trình tự và thủ tục; việc giải quyết có lập hồ sơ; hồ sơ có đầy đủ các tài liệu liên quan, được đánh số trang theo thứ tự . Tuy nhiên, qua theo dõi, phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận thấy vẫn còn một vài hạn chế trong khâu công tác này, như:  Vẫn còn tình trạng Viện kiểm sát cấp huyện sau khi thụ lý giải quyết xong đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã không kịp thời gửi các quyết định giải quyết đến Phòng 12 để nắm tổng hợp và theo dõi. Hoặc khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì một số đơn vị cấp huyện chỉ ghi thời hạn giải quyết khiếu tiếp theo nhưng lại không nêu được thời hạn khiếu nại tiếp theo là bao nhiêu ngày để đương sự nắm và thực hiện theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn như, nội dung Quyết định có ghi: “Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân của huyện K, thì đương sự có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng”. Như vậy là chưa chính xác theo khoản 1 Điều 475 BLTTHS năm 2015 quy định.

Như vậy khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) đều phải ghi nhận rõ quyền khiếu nại tiếp theo và thời hiệu thực hiện quyền khiếu nại tiếp theo là bao nhiêu ngày. Đây là nội dung bắt buộc. Nếu Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà không ghi thời hiệu khiếu nại lên cấp trên thì người khiếu nại sẽ không biết thời hạn để thực hiện quyền khiếu nại tiếp theo của họ đúng hạn luật định và cấp trên khó xác định  chính xác thời hiệu khiếu nại để xác định có thụ lý hay không thụ lý khiếu nại. Khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, thì phải ghi “Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật” để cho người khiếu nại biết và nếu họ tiếp tục khiếu nại, thì cấp trên sẽ kiểm tra lại Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật (Điều 14 Quy chế 51).

Trong công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

-  Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được hai cấp kiểm sát quan tâm thực hiện có hiệu quả, điển hình như từ đầu năm đến nay đã có 09/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại các cơ quan tư pháp. Nhìn chung, chất lượng công tác kiểm sát trực tiếp ngày càng được nâng cao, kết thúc kiểm sát phát hiện chính xác các loại vi phạm, từ đó nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận cao.

Riêng đối với công tác kiểm sát theo vụ việc (kiểm sát gián tiếp) cũng được các đơn vị tăng cường thực hiện.Qua đó Viện kiểm sát cấp huyện đã ban hành công văn yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại 02 văn bản yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết và 02 văn bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác này vẫn còn hạn chế như sau: Một số đơn vị chưa nắm chắc dấu hiệu vi phạm nên khi tiến hành trực tiếp kiểm sát chỉ phát hiện những vi phạm nhỏ... đều này ảnh hưởng đến chất lượng trực tiếp kiểm sát, dẫn đến kiến nghị thiếu sót thuyết phục; sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát chưa gửi kịp thời các văn bản có liên quan về Phòng 12 nắm theo dõi và tổng hợp báo cáo; phần lớn các đơn vị chỉ dừng lại ở việc chuyển đơn đến các cơ quan tư pháp cùng cấp để giải quyết nhưng chưa thực hiện việc theo dõi và chưa có biện pháp tác động cụ thể. Vì vậy, hiệu quả kiểm sát chưa cao, chưa phát hiện được nhiều vi phạm của Cơ quan tư pháp.

Ngoài ra, một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư  liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 Quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo: “...Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc đồng ý hay không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án”.

 

Tè Thị Cẩm Nhi


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường công tác kiến nghị phòng tội phạm, vi phạm pháp luật