Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tháng 4 năm 2019


Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch thanh tra kỷ luật nội vụ số 12/KH-VKS-TTr, ngày 15/02/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tham mưu Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hai cấp về việc thực hiện việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 06/3/2002 về việc tổ chức trực các ngày nghỉ, ngày lễ và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong tháng 4 năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú và Văn phòng tổng hợp - VKSND tỉnh; 01 cuộc thanh tra việc thực hiện trực nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu.


Thanh tra tiến hành làm việc với Lãnh đạo đơn vị được thanh tra

Qua mỗi cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đều có đánh giá, kết luận kết quả thanh tra đối với mỗi đơn vị, cơ bản các đơn vị được thanh tra đều thống nhất cao với ý kiến đánh giá của Đoàn thanh tra.

Cụ thể cho thấy, tại thời điểm thanh tra công chức và người lao động các đơn vị được thanh tra đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Như: Các đơn vị đã chấp hành nghiêm thời gian làm việc theo nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt việc chấm công theo dõi ngày công lao động đối với từng công chức, người lao động; bố trí (phối hợp đối với cấp Phòng) và phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật, quy chế của Ngành; chấp hành nghiêm quy định trong việc sử dụng trang phục Ngành theo Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh định kỳ hàng tuần, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Việc thực hiện trực nghiệp vụ: Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên ca trực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của ca trực được quy định tại Điều 8, Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối; việc phân công ca trực đảm bảo có 01 Lãnh đạo và 02 Kiểm sát viên. Lãnh đạo Viện ca trực luôn giữ liên lạc để chỉ đạo, điều hành ca trực; Kiểm sát viên ca trực và công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ khác của ca trực đều có mặt tại cơ quan trong thời gian trực để đảm bảo phục vụ kịp thời công tác trực nghiệp vụ, sau mỗi ca trực đều có ghi chép nội dung đầy đủ vào sổ trực nghiệp vụ của đơn vị.

Trong thời gian tới, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục ban hành thông báo kết quả thanh tra, tổng hợp những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật nội vụ, việc trực nghiệp vụ gửi các đơn vị trong hai cấp nắm để thực hiện tốt quy định của Ngành trong thời gian tới./.

 

Trần Minh Luân - Kiểm Tra viên


Tin liên quan

» Viện KSND huyện Thạnh Trị phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp
» VKSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự cố ý gây thương tích
» VKSND thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án trộm cắp tài sản