Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nắm tiến độ, kết quả công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị

Thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở”, đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị trong việc thực hiện mục tiêu ngành Kiểm sát được đặt ra tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”

Ngày 26/4/2019, đoàn Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và làm việc tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị do đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng đoàn, cùng có đồng chí Trần Tân Khoa – Trưởng Phòng 11; Đồng chí Trần Thanh Nam – KSVTC (Phòng 1); Đồng chí Trần Văn Nghiệp – KSVTC (Phòng 9); đồng chí Tăng Bình Tánh – Chuyên viên Phòng TKTP & CNTT.

Đoàn công tác làm việc tại Viện KSND Thạnh Trị

Qua yêu cầu của đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh – trưởng đoàn công tác, đồng chí Trần Minh Tiên đã báo cáo tóm tắt tiến độ công tác của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị từ ngày 01/12/2018 đến 26/4/2019; Qua đó đơn vị cũng đã đạt được một số thành tích nổi bật như: Về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, Cơ quan điều tra đã thụ lý tổng số 17 tin, đã giải quyết 09 tin, còn tồn: 08 tin (không có tin báo quá hạn giải quyết); Về tỷ lệ giải quyết án ở cơ quan điều tra: đã thụ lý 14 vụ/ 10 bị can, giải quyết 07 vụ/ 03 bị can. Hiện còn: 07 vụ/ 07 bị can (không quá hạn luật định); Án tồn năm 2018 chuyển sang đã được giải quyết dứt điểm trong quý I/2019; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương luôn được đơn vị quan tâm, trong năm đã phối hợp với Công an và Tòa án chọn án điểm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và công tác cải cách tư pháp đơn vị đã chọn 02 vụ/ 02 bị can làm án điểm nhằm đưa ra giải quyết nhanh chóng; Áp dụng thủ tục rút gọn: 01 vụ/ 01 bị can;  Về trách nhiệm của Viện kiểm sát: Đơn vị đã thụ lý 03 vụ/ 03 bị can, kết quả đã ra quyết định truy tố 03 vụ/ 03 bị can; Công tác kiểm sát xét xử hình sự: thụ lý tổng số 03 vụ/ 03 bị cáo, kết quả Toà án đã đưa ra xét xử 03 vụ/ 03 bị cáo. Xét xử rút kinh nghiệm nội bộ 01 vụ/ 01 bị cáo.Công tác kiểm sát xét xử ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng. Mức án mà kiểm sát viên đề nghị đều được Tòa án chấp nhận. Trong thời gian qua đơn vị không để xảy ra các chuyên đề về nghiệp vụ như: đình chỉ không tội, tòa tuyên không tội, trả HS điều tra bổ sung...

Trong công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và các việc hành chính: Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tổ chức Viện kiểm sát, Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13, và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật; Ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án về vi phạm thời hạn hoãn phiên tòa; Xét xử rút kinh nghiệm 01 vụ Dân sự; 01 vụ hôn nhân gia đình; Ban hành 01 kế hoạch thực hiện giải pháp đột phá đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019;

Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: đơn vị trung kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự; việc phân loại điều kiện thi hành án; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án cũng đảm bảo; Viện kiểm sát đã Ban hành 01 công văn yêu cầu Chi cục THADS huyện Thạnh Trị tự kiểm tra việc thi hành án dân sự 01 việc; kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thi hành án; tham gia kiểm sát việc bàn giao tài sản, kiểm sát tiêu hủy vật chứng 100% các vụ việc phát sinh; Trong kỳ đơn vị đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị thu hồi 01 quyết định ủy thác không đúng quy định của Pháp luật; tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị và ban hành Kết luận; Đang thực hiện kiểm sát trực tiếp 01 cuộc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị.

Qua một buổi làm việc nghiêm túc, theo sự gợi ý hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng, đơn vị và đại diện các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh đã có buổi làm việc trao đổi thẳng thắn những việc làm được, chưa được cũng như những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải để cùng tháo gỡ nhằm tiến tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Phó viện trưởng đã có kết luận: Nhìn chung, trong 05 tháng qua đơn vị đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ trọng tâm của Ngành kiểm sát trong năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của VKSND tối cao; tập trung thực hiện tốt kế hoạch cũng như các khâu đột phá mà các đơn vị đã đăng ký. Điểm nổi bật của đơn vị là làm tốt việc xây dựng các chuyên đề tọa đàm về nghiệp vụ; Lãnh đạo đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, gương mẫu trong công tác luôn tạo điều kiện, môi trường làm việc thoải mái cho cán bộ, kiểm sát viên; Trong kỳ, đơn vị đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản và không để xảy ra các chuyên đề về nghiệp vụ như trả điều tra bổ sung, oan sai, bỏ lọt tội phạm, cũng không phát sinh án hủy sửa có lỗi của kiểm sát viên. Tuy nhiên, vẫn còn các chỉ tiêu chưa thực hiện, do đó trong tháng 5 năm 2019 đơn vị cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ động như kiểm sát trực tiếp, chọn án xét xử rút kinh nghiệm…Ngoài ra để triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) đơn vị cần tập trung rà soát và xây dựng chuyên đề đánh giá lại những kết quả đã đạt được của việc tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị trong thời gian qua, đây cũng là một thành tích đáng khích lệ trong công tác xây dựng Ngành của đơn vị.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Nguyễn Việt Hoàn đã thay mặt đoàn kiểm tra chúc tập thể đơn vị Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cuối buổi, đơn vị đã cùng đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Viện KSND Thạnh Trị

 

Huỳnh Hồng Diễm – VKSND huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» Viện KSND huyện Thạnh Trị phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản chung
» VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp
» VKSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự cố ý gây thương tích
» VKSND thị xã Vĩnh Châu phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án trộm cắp tài sản