Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước. Được trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những quyền quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người bị buộc tội và người bị hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Tại  Điều 71 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể về trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng: “1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích cho họ quyền được trợ giúp pháp lý; nếu họ đề nghị được trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. 2. Việc thông báo, giải thích phải ghi vào biên bản”.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Và đặc biệt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã quy định thủ tục, trình tự để cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong hoạt động tố tụng nói chung.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư bào chữa cho các đối tượng:

- Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em;

- Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;

- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

          + Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam;

          + Người cao tuổi; Người khuyết tật;

          + Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

          + Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV.

Cho nên đối với trách nhiệm Viện kiểm sát, để bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật Trợ giúp pháp lý, khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Kiểm sát viên cần lưu ý kiểm sát chặt chẽ việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cho đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 42 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và pháp luật tố tụng; việc thông báo yêu cầu trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước theo đúng thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và việc chỉ định người chữa của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác đối với các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, bảo đảm đúng đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Khi phát hiện có vi phạm, tùy từng trường hợp cụ thể, Kiểm sát viên thực hiện quyền yêu cầu, đề nghị hoặc tham mưu cho lãnh đạo Viện kiến nghị, kháng nghị đối với các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm thực hiện tốt quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Qua công tác Trợ giúp pháp lý, thể hiện chính sách mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng, người nghèo; giúp họ được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý; được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà không phải mất bất cứ chi phí nào và có cơ hội sớm tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả TGPL trong hoạt động tố tụng, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật TGPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Luật TGPL, nhất là những đối tượng được TGPL. 

Mặt khác, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL trong hoạt động tố tụng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham gia tố tụng, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ TGPL miễn phí của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng được TGPL. Đồng thời cần thiết thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý tại các huyện, thị xã, thành phố để công tác TGPL đạt hiệu quả, kịp thời.

                                          Nguyễn Kiến Thức - Kiểm sát viên


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19