Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát thị xã Ngã Năm nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của VKSNT Tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đầu năm 2019 đơn vị đã chủ động xây dựng khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm” đơn vị đã đẩy mạng công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án qua đó kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để ban hành kháng – kiến nghị, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và Nhà nước.

 

Đ/c Nguyễn Thân Mến Phó Viện Trưởng tham gia xét xử

Nhằm tạo điều kiện cho Kiểm sát viện đơn vị tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trong 6 tháng đầu năm 2019, VKSND thị xã Ngã Năm đã chủ động phối hợp với TAND thị xã Ngã Năm tổ chức được 04 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm (trong đó đồng chí Phó Viện Trưởng Nguyễn Thân Mến, tham gia xét xử 01 vụ). Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức từng phiên tòa rút kinh nghiệm, chọn vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đảm bảo theo đúng tiêu chí, hướng dẫn tại Công văn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSNDTC hướng dẩn việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm, cả 04 vụ án được lựa chọn điều đảm bảo tiêu chí là vụ án phức tạp, có tính chất điển hình, những vụ án tranh chấp xảy ra phổ biến ở địa phương, đa dạng người tham gia tố tụng, các vụ án điều có người bảo vệ quyền và lợi ích của các đương sự

Trên cơ sở lựa chọn được những vụ án đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẩn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018, VKSND thị xã Ngã Năm thông báo với Tòa án cùng cấp về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và đề nghị Tòa chỉ đạo phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm cho việc xét xử vụ án đúng thời hạn, đầy đủ thành phần, phiên tòa diễn ra nghiêm túc, đồng thời báo cáo về Phòng nghiệp vụ VKSND  tỉnh, Tổ tư vấn để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Quá trình chuẩn bị tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công đã nghiên cứu kỹ hồ sơ do Tòa án lập, trích cứu hồ sơ và lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy chế của ngành. Trên cơ sở xem xét tính có căn cứ, khách quan của các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các vấn đề cần phải chứng minh để đánh giá các tài liệu đó đã đủ cơ sở để giải quyết vụ án và bảo đảm quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng hay không? Từ đó Kiểm sát viên xác định đường lối giải quyết vụ án để báo cáo án, chủ động xây dựng đề cương hỏi, dự kiến những tình huống phát sinh tại phiên tòa, dự thảo ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Sau khi kết thúc các phiên tòa, đơn vị tổ chức họp để cán bộ, Kiểm sát viên tham dự phiên tòa đóng góp ý kiến cho Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trên tinh thần thẳng thắn và mang tính xây dựng để rút ra những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên về việc nghiên cứu hồ sơ, lập hồ sơ và chuẩn bị tham gia phiên tòa, các hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa, việc phát hiện vi phạm thiếu xót của Hội đồng xét xử để bổ sung vào bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, tác phong và cách diễn đạt của Kiểm sát viên tại phiên tòa... Kết quả việc họp rút kinh nghiệm được lập thành biên bản và được gởi về phòng nghiệp vụ, tổ tư vấn Viện kiểm sát tỉnh kịp thời để theo dõi, quản lý và có biện pháp chỉ đạo.

Qua các phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị đã rèn luyện ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn nhất là các kỹ năng hỏi, xử lý tình huống, ứng xử, tác phong và bản lĩnh nghiệp vụ của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm thì kỹ năng và trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa ngày càng được nâng cao. Tại phiên tòa Kiểm sát viên chủ động thực hiện hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật, xử lý tốt các tình huống phát sinh tại phiên tòa. Quá trình tham gia xét xử, Kiểm sát viên đã theo dõi, ghi chép đầy đủ diễn biến phiên tòa; phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án của Viện kiểm sát rõ ràng, rành mạch, đúng pháp luật thể hiện được vai trò của Viện kiểm sát tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự. Xây dựng được mối quan hệ phối hợp, chặt chẽ với Tòa án cùng cấp tạo điều kiện để hai đơn vị cùng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng ngành, kịp thời trao đổi rút kinh nghiệm các hoạt động tố tụng giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán nhằm hạn chế vi phạm thủ tục tố tụng và vận dụng pháp luật, giúp cho hoạt động xét xử của Tòa án và công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Viện kiểm sát được chặt chẽ, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.

Thông qua những phiên tòa rút kinh nghiệm Kiểm sát viên đã tự trang bị thêm cho bản thân những bài học kinh nghiệm quý giá; nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của bộ phận dân sự nói riêng của đơn vị nói chung trong năm 2019.

 

 Thanh Tòng VKSND thị xã Ngã Năm


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19