Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tháng 3 năm 2019


Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch thanh tra kỷ luật nội vụ số 12/KH-VKS-TTr, ngày 15/02/2019 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tham mưu Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hai cấp về việc thực hiện việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC,ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 06/3/2002 về việc tổ chức trực các ngày nghỉ, ngày lễ và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong tháng 3 năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách và Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) - VKSND tỉnh; thanh tra việc thực hiện trực nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành và Ca trực ngày 16/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


Thanh tra tiến hành làm việc với Lãnh đạo đơn vị được thanh tra

Qua mỗi cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra đều có đánh giá, kết luận kết quả thanh tra đối với mỗi đơn vị, cơ bản các đơn vị được thanh tra đều thống nhất cao với ý kiến đánh giá của Đoàn thanh tra.

Cụ thể cho thấy, công chức và người lao động tại các đơn vị được thanh tra đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 31/3/2014 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 01/QyĐ-VKSTC, ngày 09/01/2019 về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Như: Các đơn vị đã chấp hành nghiêm thời gian làm việc theo nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt việc chấm công theo dõi ngày công lao động đối với từng công chức, người lao động; bố trí (phối hợp đối với cấp Phòng) và phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật, quy chế của Ngành; chấp hành nghiêm quy định trong việc sử dụng trang phục Ngành theo Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC, ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt việc không hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuôn viên cơ quan và không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đúng theo quy định của luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác vệ sinh định kỳ hàng tuần, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Việc thực hiện trực nghiệp vụ, Lãnh đạo ca trực luôn giữ liên lạc để chỉ đạo, điều hành ca trực; Kiểm sát viên ca trực và công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ khác của ca trực đều có mặt tại cơ quan trong thời gian trực, sau mỗi ca trực đều có ghi chép nội dung đầy đủ vào sổ trực nghiệp vụ của đơn vị.

Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn còn trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chưa phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trực nghiệp vụ đảm bảo về số lượng để kịp thời giải quyết công việc khi phát sinh.

Trong thời gian tới, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ ban hành thông báo kết quả thanh tra, tổng hợp những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật nội vụ, việc trực nghiệp vụ gửi các đơn vị trong hai cấp nắm để thực hiện tốt quy định của Ngành trong thời gian tới./.

Trần Minh Luân - Kiểm Tra viên


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy