Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-VKSTC, ngày 28/11/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự; thực hiện phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo. Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu tích cực cho Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Ngoài việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực hình sự, Thanh tra còn tham mưu cho Viện trưởng quan tâm đến các lĩnh vực khác trong hoạt động của Ngành đối với hai cấp kiểm sát Sóc Trăng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-VKSTC, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gọi chung là Quy chế 59), cụ thể: Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp mình, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Ngành.

Thanh tra đột xuất đơn vị VKSND Cù Lao Dung

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng công chức Thanh tra thường xuyên đầu tư nghiên cứu, trao đổi, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc nghiên cứu các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quy chế của Ngành trên tất cả các lĩnh vực công tác mà đặc biệt là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Các đạo luật mới có hiệu lực pháp luật và các văn bản pháp luật khác, như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư liên tịch của liên ngành tư pháp Trung ương,… Tăng cường trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thanh tra, kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu của Ngành và đơn vị.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-VKSTC, ngày 28/11/2017 về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là Chỉ thị 08). Hàng tháng Thanh tra nắm, theo dõi chuyên đề nghiệp vụ phát sinh trong hai cấp. Trên cơ sở đó, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc tiến hành thanh tra phải đảm bảo đúng quy trình, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đối tượng được thanh tra. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu thận trọng để thống nhất báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo.

Thực hiện Chỉ thị số 08, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham mưu đề xuất Viện trưởng thống nhất quyết định tiến hành thanh tra đột xuất trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đối với 04 đơn vị (cấp huyện 03 đơn vị, cấp Phòng 01 đơn vị) với những dấu hiệu vi phạm như: Bắt, tạm giữ trả tự do, do hành vi không cấu thành tội phạm; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự thiếu căn cứ; tòa tuyên bị cáo không phạm tội; đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm. Qua thanh tra đột xuất, Thanh tra đã làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo cấp huyện, cấp Phòng và Kiểm sát viên để xảy ra vi phạm chuyên đề nghiệp vụ. Từ đó, giúp cho Lãnh đạo cấp huyện, cấp Phòng và Kiểm sát viên của các đơn vị được thanh tra, thấy được những nguyên nhân chủ quan để xảy ra chuyên đề nghiệp vụ. Kịp thời, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong toàn đơn vị rút kinh nghiệm chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh tra đột xuất đơn vị VKSND Ngã Năm

Trên cơ sở đó, Thanh tra tham mưu Viện trưởng ban hành thông báo rút kinh nghiệm gửi các đơn vị trong hai cấp nắm, để hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra chuyên đề nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác thanh tra đột xuất, tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự và các lĩnh vực công tác khác, thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị và của Ngành đã đề ra./.

Tô Hoàng Ơn - Kiểm sát viên


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy