Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị đối với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị về việc khắc phục vi phạm công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị nhận thấy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạnh Trị đã làm được nhiều mặt như: Thực hiện tốt công tác quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát đúng theo quy chế phối hợp số 01 ngày 01/7/2016 trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thông tin kịp thời tình hình vi phạm tội phạm đến Viện kiểm sát nắm thực hiện chức năng kiểm sát, cũng như thực hiện kịp thời những ý kiến trao đổi của Viện kiệm sát; Thường xuyên chủ động mời lãnh đạo Viện kiểm sát duy trì việc họp xử lý tin báo vào ngày thứ Ba hàng tuần để phân loại xử lý từng tố giác, tin báo tội phạm phát sinh, đối với những vụ việc cần phải có định lượng làm căn cứ khởi tố thì ra kế hoạch, tiến hành trưng cầu giám định, đồng thời tác động cơ quan chuyên môn sớm có kết luận. Lãnh đạo của cơ quan điều tra có quan tâm sâu sát đến việc tiếp nhận các nguồn tố giác, tin báo tội phạm phát sinh, bố trí cán bộ, điều tra viên, thường xuyên trực tại đơn vị để tiếp nhận mọi nguồn tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố phát sinh; Có mở sổ sách ghi chép đầy đủ các nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, có lập hồ sơ tin báo, tố giác về tội phạm theo quy định. Các nguồn tin báo phát sinh đều có thông báo cho Viện kiểm sát theo đúng quy định; Sau khi tiếp nhận, có phân công cán bộ, điều tra viên tiến hành xác minh các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm, để làm rõ có hay không có hành vi phạm tội xảy ra, các trường hợp phức tạp, điều tra viên chủ động phối hợp trao đổi với Kiểm sát viên để tiến hành xác minh làm rõ;Các trường hợp giải quyết nguồn tin đều có thông báo cho Viện kiểm sát, người báo tin và người liên quan biết theo đúng quy định; Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm rõ ràng cũng thông báo đến Viện kiểm sát biết, để Viện kiểm sát phân công kiểm sát viên kiểm sát việc xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố, đối với các trường hợp có dấu hiện tội phạm nhưng chứng cứ chưa rõ ràng, có nhiều tình tiết phức tạp thì lãnh đạo cơ quan điều tra trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khâu điều tra thu thập chứng cứ.Bên cạnh đó đối với những vụ việc phức tạp, chưa rõ ràng, lãnh đạo Công an chủ động mời lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án tham gia ngay từ khi phân loại xử lý nguồn tin nhằm thống nhất quan điểm về hướng xử lý vụ án trước khi khởi tố; Với việc quan tâm sâu sát và chỉ đạo tích cực của lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm trong thời gian qua nên việc thụ lý giải quyết nguồn tin luôn đảm bảo kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần kiến nghị khắc phục như sau:

+ Một số các hồ sơ tiếp nhận từ Công an xã thiếu biên bản giao nhận giữa công an cấp xã và cơ quan điều tra từ đó chưa có căn cứ xác định việc công an xã có chuyển nguồn tin về cơ quan điều tra đúng theo quy định hay không.

+ Các hồ sơ thụ lý giải quyết nguồn tin có thể hiện việc thông báo kết quả thụ lý và thông báo kết quả giải quyết, nhưng một số hồ sơ không tiến hành lập biên bản việc giao các thông báo, do đó không thể hiện được ý kiến của cá nhân cơ quan tổ chức đối với kết quả thụ lý giải quyết của cơ quan điều tra như thế nào.

+ Sau khi được phân công thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra viên có thực hiện tốt công tác xác minh làm rõ nguồn tin, tuy nhiên khi tiến hành lấy lời khai của người bị tố giác, người tố giác, người liên quan, các đương sự ….chưa ghi tư cách của họ trong biên bản ghi lời khai. Do đó việc xác định trách nhiệm của họ trong việc giải quyết nguồn tin cũng còn hạn chế nhất định.

+ Một số hồ sơ còn thụ lý trễ hạn.

Từ những hạn chế nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã ban hành kiến nghị số 204/KN-VKS ngày 30/5/2019 đến thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận tham mưu và điều tra viên khắc phục những hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên để từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm tại địa phương.

 

Huỳnh Hồng Diễm – Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19