Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

      Từ quy định của pháp luật

          “Công tác tiếp công dân” là một khái niệm đã được cụ thể hóa rất cụ thể tại Khoản 1, Điều 2, Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định: “Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật”. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan Nhà nước nói chung và ngành Kiểm sát nói riêng.

          Đến thực tiễn thực hiện công tác Tiếp công dân

          Đối với Ngành kiểm sát Sóc Trăng, trong thời gian qua công tác tiếp công dân luôn được quan tâm đúng mức. Công tác này đã và đang phát huy vai trò tích cực. Từ đầu năm đến nay, hai cấp Viện kiểm sát Sóc Trăng đã tiếp 457 lượt công dân. Qua Tiếp công dân, cán bộ, kiểm sát viên đã kịp thời nắm bắt và ghi nhận cụ thể rõ ràng vào Sổ Tiếp công dân đối với những nội dung công dân khiếu nại, phản ánh. Đồng thời thực hiện phân loại và xử lý chính xác những nội dung này. Đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp khó khăn thì cán bộ, Kiểm sát viên kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia tiếp công dân hoặc trực tiếp lãnh, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, điểm nóng trong dư luận. Ngoài ra, cán bộ và Kiểm sát viên Phòng 12 luôn duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ nhằm kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại, phản ánh liên quan đến từng lĩnh vực: Dân sự, hình sự, Thi hành án dân sự, hành chính, tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù…Đảm đảo 100% khiếu nại, tố cáo phản ánh của công dân đều được xem xét xử lý.

          Nhìn chung thông qua tiếp công dân, việc giải quyết hoạt động khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quyết định trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự. Nhờ vậy, có sự liên kết thông tin hai chiều giữa người dân và cán bộ tiếp dân; giữa nhân dân với Viện kiểm sát. Từ đó góp phần nâng cao uy tín của Ngành kiểm sát nói chung và vai trò của cán bộ, Kiểm sát viên.

          Bên cạnh những hiệu quả nêu trên, qua theo dõi công tác Tiếp công dân trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng nhận thấy công tác này còn gặp những khó khăn nhất định, đó là: Một số đơn vị cấp huyện chưa bố trí được Phòng Tiếp công dân riêng; việc tiếp công dân chưa được ghi nhận đầy đủ trong Sổ tiếp công dân; một vài trường hợp đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn khiếu nại không dừng; gửi đơn khiếu nại đến nhiều Cơ quan ban Ngành, gửi đến cơ quan Báo, Đài gây nên những dư luận không hay; nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân rất rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau, đòi hỏi cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này phải có kinh nghiệm và nắm vững chuyên môn, kiến thức xã hội, thông tin thời sự...mới đảm bảo xử lý nhanh chóng, kịp thời.

          Qua đó, đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân trong thời gian tới như sau:

          -Cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị tăng cường quản lý, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Tiếp công dân. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra gắn việc thực hiện Tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          - Kiểm sát viên, cán bộ được giao thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên nghiên cứu Luật, văn bản quy định về công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng xử linh hoạt nhằm kịp thời giải thích, hướng dẫn xoa dịu những bức xúc của người đến khiếu nại, tố cáo.

          - Viện kiểm sát hai cấp Sóc Trăng cần phối hợp với các Cơ quan ban Ngành tại địa phương triển khai tuyên truyền pháp luật để cho người dân có điều kiện tiếp cận với pháp luật, đặc biệt là các quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, thời hiệu khởi kiện các tranh chấp dân sự như: tranh chấp các giao dịch liên quan quyền sử dụng đất, thừa kế, tài sản chung...những vụ việc phát sinh thường xuyên

          - Các Ban, Ngành trung ương và địa phương thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp công dân. Quan tâm thực hiện chính sách đãi ngộ hơn nữa cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          -  Viện kiểm sát các cấp chủ trì xây dựng và ban hành  quy chế phối hợp giữa liên Ngành tư pháp địa phương quy định về việc phối hợp trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

                                                                                 Tè Thị Cẩm Nhi


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19