Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Chú trọng và nâng cao chất lượng công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, quy định của Đảng, những quy định, của Ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, Kiểm sát viên trong hai cấp Sóc Trăng nắm để quán triệt thực hiện. Do đó, nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian từ 01/12/2018 đến 26/4/2019, VKSND hai cấp đã tiếp 407 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 666 đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (46 đơn/46 việc). Các nội dung các khiếu nại của công dân tập trung chủ yếu là khiếu nại việc chậm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra; Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện KSND (cấp huyện); Khiếu nại chậm giải quyết vụ án Dân sự, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm và khiếu nại về việc cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản của Cơ quan thi hành án dân sự; Khiếu nại chấp hành viên trong việc đưa ra thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. Tất cả các đơn Viện kiểm sát tiếp nhận đều được phân loại, xử lý, giải quyết và thực hiện công tác kiểm sát theo quy định của pháp luật. Do thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp nên phần lớn kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị đều nhận được sự đồng tình cao của các đương sự, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Thực tiễn cho thấy khi thực hiện công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo còn những khó khăn, vướng mắc sau:

-Theo quy định tại Khoản 1 Điều 475 BLTTHS năm 2015 thì: “… Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra… do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết… người khiếu nại có quyền khiếu nại… . Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng VKS cấp trên… phải xem xét giải quyết… Với thời gian quy định như nêu trên thì VKS thường gặp khó khăn trong việc giải quyết, đặc biệt là đối với trường hợp VKS cấp trên giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, bởi lẽ quy định 07 ngày (đối với VKS cùng cấp), 15 ngày (đối với VKS cấp trên) là kể cả thứ bảy, chủ nhật, đồng thời để có cơ sở xem xét tính đúng đắn của quyết định cần có hồ sơ vụ án, VKS cấp trên phải rút hồ sơ từ cấp dưới lên nghiên cứu nên việc giải quyết dễ dẫn đến quá hạn.

- Quy định về thời hiệu khiếu nại tại khoản 2 Điều 471 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 502 Bộ luật tố tụng dân sự có quy định “Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu”. Việc xác định những trường hợp nào được xem là lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan để không tính vào thời hiệu khiếu nại để làm cơ sở cho việc xác định chính xác thời hiệu khiếu nại nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án) chưa có cán bộ chuyên trách để tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị trong việc tiếp nhận, thụ lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát đối với các cơ quan tư pháp.

- Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm kiểm sát của Ngành khi Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chuyển đến các VKSND huyện, các VKSND huyện chuyển tiếp cho các cơ quan tư pháp có thẩm quyền xem xét giải quyết đôi lúc chưa kiểm sát được việc giải quyết và không theo dõi được kết quả giải để thông báo lại cho Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo.

- Đối với chỉ tiêu quy định về trực tiếp kiểm sát 01 đơn vị/năm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp là chưa khả thi, chỉ tiêu này khó thực hiện. Vì có trường hợp các cơ quan tư pháp không phát sinh thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp nên không phát sinh vi phạm nên không có cơ sở tiến hành trực tiếp kiểm sát. Do đó, không nên quy định thực hiện công tác trực tiếp kiểm sát khi các cơ quan tư pháp có thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp cụ thể sẽ gây khó cho công tác tiếp nhận và giải quyết đơn.

- Đối với Công tác tiếp công dân được quy định của Luật tiếp công dân và Quy chế 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 51) còn gặp nhiều khó khăn . Đó là người khiếu nại, tố cáo không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết đúng quy định pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, không đồng thuận với kết quả giải quyết mà tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi, gây áp lực với cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền; có thái độ không đúng mực, không tôn trọng cán bộ, công chức nhưng chưa có giải pháp để giải quyết vấn đề này.

- Trình độ hiểu biết pháp luật của một số người khiếu nại, tố cáo còn thấp hoặc một số người tuy có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn khiếu nại không dừng theo kiểu “cầu may”. Điều này gây khó khăn cho công tác tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có một số kiến nghị:

 -Tăng cường và đề cao trách nhiệm Lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng, kịp thời chỉ đạo những vụ việc khiếu nại đông người, bức xúc, có liên quan đến nhiều mặt công tác của Ngành.

- Kiểm sát viên được phân công thực hiện kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp tăng cường đầu tư nghiên cứu văn bản quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu việc giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 -Viện kiểm sát hai cấp cần phối hợp với các Cơ quan Ban Ngành trên địa bàn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân, tăng cường vận động, giáo dục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành. Nhằm phát huy hiệu quả của công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nói chung và trong hoạt động tư pháp nói riêng.

-Tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với tất cả các cán bộ trực tiếp làm công tác này để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở địa phương.

- Liên Ngành tư pháp trung ương cần rà soát hướng dẫn một số quy định bất cập về thời hạn giải quyết khiếu nại trong Tố tụng hình sự và sớm có văn bản hướng dẫn  nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

Tè Thị Cẩm Nhi


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19