Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai công tác năm 2019

Thực hiện Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều ngày 18/02/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiến hành họp triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2019. Thành phần gồm có: Toàn thể công chức thanh tra (03/03 đồng chí) do đồng chí Vũ Phương Liên - Chánh thanh tra chủ trì cuộc họp.  Đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đến dự và chỉ đạo.

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai công tác năm 2019

Tại cuộc họp đồng chí Vũ Phương Liên - Chánh thanh tra đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018, cụ thể: Đã thanh tra theo kế hoạch 05 cuộc, thanh tra đột xuất 03 cuộc và thanh tra thường xuyên 47 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành. Qua đó Thanh tra đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót. Với những kết quả đạt được, tập thể Thanh tra được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng Giấy chứng nhận “Tập thể lao động tiên tiến năm 2018”, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 02 cá nhân đạt “Lao động tiên tiến” trong năm 2018.

Trên cơ sở kết quả công tác thanh tra năm 2018, căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát năm 2019, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát năm của Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng, Định hướng số 18/HD-VKSTC ngày 15/02/2018 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra năm 2019. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác thanh tra năm 2019, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tập thể công chức thanh tra cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thực hiện đúng phương châm của Ngành là “Đoàn kết - Đổi mới, Trách nhiệm - Kỷ cương, Thực chất - Hiệu quả”, người đứng đầu phải thật sự “Ccông bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Thanh tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, phấn đấu đạt và vượt 08 chỉ tiêu mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức trong đơn vị thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác thanh tra đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hai cấp. Coi đây là biện pháp phòng ngừa nhầm kịp thợi khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Cần có cách thức, phương pháp thanh tra phú hợp, hiệu quả tránh ảnh hưởng đến công việc của đơn vị được thanh tra. Biết lắng nghe ý kiến giải trình của đơn vị, cá nhân được thanh tra để có đánh giá, kết luận họp lý, thuyết phục.
Thực hiện nghiêm Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với công tác xây dựng Ngành.
Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Ngành, cơ quan phát động.
Cũng tại cuộc họp, đồng chí Vũ Phương Liên – Chánh thanh tra đã đánh giá về tình hành chấp hành các quy định của pháp luật, của Ngành, của địa phương nơi công chức, người lao động trước, rong và sau tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm 2019.Qua nắm tình hình cho thấy, công chức, người lao động hai cấp đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Ngành và của địa phương về thời gian nghỉ tết, chấp hành nghiêm công tác trực nghiệp vụ. Sau khi nghỉ tết công chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc.

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch, chương trình công tác thanh tra, đồng chí Đinh Gia Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có ý kiến phát biểu chỉ đạo đối với tập thể công chức thanh tra:

Theo kế hoạch và định hướng công tác thanh tra năm 2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao không đề ra chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong năm, nhưng tùy theo tình hình thực tế trong hai cấp mà đơn vị đề ra kế hoạch, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2019.

Trong năm 2019, đơn vị đề ra khâu đột phá trong lĩnh vực hình sự nhưng cũng cần phải chú ý, quan tâm đến những lĩnh vực khác (dân sự, hành chính, ...) đảm bảo tính toàn diện và kịp thời trong công tác thanh tra, tham mưu, đề xuất Viện trưởng xử lý, khắc phục khi có vi phạm. tăng cường thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Cần phải tăng cường công tác thanh tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật nội vụ, công tác trực nghiệp vụ trong hai cấp, đảm bảo công chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của Ngành.

Trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác thanh tra tránh chồng chéo với công tác kiểm tra của phòng nghiệp vụ. Khi tiến hành thanh tra phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là đối với nguyên nhân chủ quan khi để xảy ra vi phạm.

Khi đề ra chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ hàng năm cần chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo được tính phòng ngừa trong công tác thanh tra. Khi kết thúc thanh tra cần có thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp với phòng nghiệp vụ, Phòng thống kê, Văn phòng kịp thời nắm các đơn vị có phát sinh chuyên đề nghiệp vụ.

Trong quá trình thanh tra phải đầu tư nghiên cứu, viết bài đưa tin nhất là đối với những bất cập trong các quy định của pháp luật, của Ngành để có đề xuất sửa đổi, bổ sung. Bài viết phải đảm bảo có chất lượng, phong phú, đa dạng.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Vũ Phương Liên - Chánh thanh tra, đại diện tập thể công chức Thanh tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và hứa sẽ quán triệt đến từng công chức Thanh tra thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí, để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Trần Minh Luân - Kiểm tra viên


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy