Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t­­ư pháp, công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền năm 2019

Ngày 19/2/2019, VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t­­ư pháp, công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí Lãnh đạo các phòng 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Thống kê tội phạm, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Phòng Thống kê, Phòng 11 và Phòng 12, Tổ tuyên truyền, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên là lãnh đạo các phòng triển khai các văn bản pháp luật mới như Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn quy định phối hợp trong việc báo cáo; Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đồng thời triển khai, quán triệt Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng năm 2019.

Để đảm bảo cho công tác tổng kết đánh giá các phong trào thi đua trong hai cấp kiểm sát được kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích và đúng nguyên tắc... Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06 ngày 01/02/2019 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong hai cấp kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và tổ chức triển khai thực hiện trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng. Bên cạnh, Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 08/KH-VKSTC, ngày 31/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân và triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trong tâm công tác tuyên truyền trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phát biểu đưa ra các kiến nghị, giải pháp để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu công tác trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác và yêu cầu lãnh đạo các phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện quán triệt, nghiên cứu kỹ các văn bản đã được triển khai tại Hội nghị này và triển khai đến công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc những vấn đề được rút kinh nghiệm trong thời gian qua và tổng hợp các thông báo rút kinh nghiệm, xem đây là cẩm nang để thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020). Ngoài ra, Phòng 11 kiểm sát chặt chẽ Văn phòng Thừa Phát lại tại thành phố Sóc Trăng khi đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện công tác thống kế tội phạm, công tác thi hành án dân sự, hành chính, công tác khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đề ra các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành; thường xuyên quan tâm công tác kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương; thực hiện nghiêm Quyết định số 279/QĐ-VKSTC, ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý trong Ngành, tăng cường ứng dụng chỉ số công nghệ thông tin; các khối, cụm cần quan tâm, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019 theo Quyết định số 06/QĐ-VKS ngày 01/02/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng; tiếp tục đổi mới, sáng kiến trong công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ngành giao năm 2019.

Đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận tại hội nghị

 

Lâm Thị Ngọc Sương


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy