Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 79-NQ/BCSĐ ngày 25-12-2018 của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 05-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.

Ngày 19/02/2019 Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt hai cấp kiểm sát tỉnh Sóc Trăng để triển khai Chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị đồng chí Trầm thiện Minh - Ủy viên Ban cán sự, Trưởng phòng 15 thay mặt Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng thông qua Chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng năm 2019.

Đồng chí Trầm thiện Minh - Ủy viên Ban cán sự, Trưởng phòng 15 thay mặt Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng thông qua Chương trình công tác

Sau khi hội nghị thảo luận một số nội dung cần thực hiện trong năm 2019. Đồng chí Đinh Gia Hưng – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí cám ơn các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời quán triệt 06 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 và yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm mà đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng đã nêu.

Đồng chí Đinh Gia Hưng – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu kết luận hội nghị

Huỳnh Tú Tâm


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy