Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Từng bước nâng cao chất lượng việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ án dân sự, Hôn nhân gia đình

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-VKS ngày 04/4/2019 và Kế hoạch số 127/KH-VKS ngày 10/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với án dân sự và Hôn nhân gia đình.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, đồng thời nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật. Từ đầu tháng 4 năm 2019 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vụ án dân sự thụ lý sơ thẩm số 36/2018/TLST-DS ngày 02/4/2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn  Ông Lê Minh V ; Địa chỉ: ấp B, xã CH, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng với bị đơn ông Nguyễn Văn P và Bà Võ Thị V; Cùng Địa chỉ: ấp XT1, Thị trấn HL, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.[1]

Vụ thứ hai: Vụ án hôn nhân gia đình được thụ lý sơ thẩm số 65/2018/TLST-HNGĐ ngày 19/4/2018 về việc “Tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung”, giữa: Nguyên đơn: Bà Bùi Việt T với bị đơn ông Phan Văn K; Cùng địa chỉ: Ấp 11, xã VL, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.[2]

Ngay sau khi kết thúc mỗi phiên toà, Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhận xét đánh giá và xếp loại đối với Kiểm sát viên được phân công xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thành phần họp rút kinh nghiệm ngoài tất cả cán bộ Kiểm sát viên của đơn vị thì còn có thành phần Hội đồng xét xử cùng tham gia họp đóng góp ý kiến cho Kiểm sát viên. Đây cũng là một điều kiện tốt khi chính Hội đồng xét xử tham gia xét xử trong một vụ án góp ý cho Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa chưa nhìn nhận được những ưu điểm, hạn chế của bản thân. Tại cuộc họp các ý kiến đóng góp xoay quanh những ưu điểm của Kiểm sát viên như:

          - Việc lựa chọn các vụ án tổ chức rút kinh nghiệm về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, “Tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung” đây đều là loại quan hệ tranh chấp phát sinh thường xuyên, phổ biến tại địa phương; vụ án có nhiều đương sự tham gia và có Luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

          - Kiểm sát viên được phân công đã phối hợp tốt với Tòa án để chọn vụ án và chuẩn bị tốt về Bài phát biểu, đề cương hỏi và dự kiến một số trường hợp phát sinh. Tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” Kiểm sát viên đã tham gia hỏi để làm rõ những mâu thuẫn giữa các bên về số tiền vay, lãi suất cho vay và trách nhiệm liên đới của vợ, chồng bị đơn đối với số nợ đã vay của nguyên đơn. Tại phiên tòa xét xử đối với vụ “Tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung”, Kiểm sát viên đã hỏi làm rõ nguồn gốc hình thành tài sản cũng như các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân để có cơ sở xác định đây là nợ chung hay nợ riêng của vợ chồng…Đặc biệt, do thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật nên Kiểm sát viên đã kịp thời phát hiện một số vi phạm của Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã yêu cầu bổ sung tại phiên tòa. Đề nghị của Kiểm sát viên đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Ngoài ra, các đồng chí tham dự phiên tòa cũng nêu lên những hạn chế mà Kiểm sát viên tham gia phiên tòa cần rút kinh nghiệm, đó là: phối hợp với Tòa án chọn án rút kinh nghiệm đảm bảo có sự tham gia của cả nguyên đơn, bị đơn. Tại phiên tòa Kiểm sát viên cần chú ý tránh hỏi trùng lặp với Hội đồng xét xử.... Tất cả các ý kiến đóng góp đều được ghi vào biên bản và gửi kèm báo cáo kết quả tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về Lãnh đạo và Tổ tư vấn phiên tòa rút kinh nghiệm Viện kiểm sát tỉnh nắm theo dõi, chỉ đạo.

Việc tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm ngay sau khi phiên tòa kết thúc đã góp phần quan trọng để Kiểm sát viên tích lũy kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện việc thu thập chứng cứ của Tòa án. Từ đó, xác định những vấn đề cần phải làm rõ báo cáo đề xuất kịp thời quan điểm giải quyết vụ án chuẩn bị đề cương tham gia hỏi, dự định các tình huống diễn biến tại phiên tòa.

          Để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ án dân sự, Hôn nhân gia đình đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới đơn vị đề ra các giải pháp sau:

          - Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong xây dựng mối quan hệ phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Quan tâm bố trí, phân công Kiểm sát viên có kinh ngiệm, năng lực thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án Dân sự, Hôn nhân gia đình, ngoài ra còn phải đảm bảo tính ổn định và kế thừa. Thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với từng cá nhân được phân công.

          Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách nhất là trong khâu duyệt án cần kiểm tra lại kỹ hồ sơ kiểm sát, đánh giá toàn diện việc thu thập chứng cứ trước khi duyệt báo có đề xuất của Kiểm sát viên.

          - Kiểm sát viên tham mưu lựa chọn án rút kinh nghiệm đảm bảo các tiêu chí theo Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

          - Mở rộng thành phần mời họp rút kinh nghiệm: Ngoài tất cả cán bộ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp huyện thì cần mở rộng thành phần mời Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và Thẩm phán, thư ký Tòa của Tòa án cùng tham gia họp rút kinh nghiệm chung. Chủ động phối hợp để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chung đối với các đơn vị trong Cụm, Khối nhằm cùng trao đổi, lắng nghe các ý kiến đóng góp để tự hoàn thiện, từng bước nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và kỹ năng của bản thân mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tại từng đơn vị.

          - Từng kiểm sát viên được phân công nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu hồ sơ và thực hiện có hiệu quả các quyền của Kiểm sát viên ở trước, trong và sau khi kết thức phiên Tòa nhằm phát huy hiệu quả vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự. Qua đó, góp phần nêu cao được vị thế, vai trò của Viện kiểm sát trong kiểm sát xét xử các vụ án dân sự, Hôn nhân gia đình.

Năm 2019, đơn vị Viện kiểm sát Thạnh Trị thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên”. Do đó việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm không những là biện pháp để thực hiện tốt giải pháp đột phá nêu trên, là điều kiện để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tự học hỏi, tự rèn luyện để nâng cao năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân mà còn góp phần nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng cơ bản yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Nguyệt Hân
KSV - VKSND huyện Thạnh Trị

 


[1] Tên và địa chỉ của đương sự trong vụ án đã được thay đổi

[2] Tên và địa chỉ của đương sự trong vụ án đã được thay đổi


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19