Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác Thống kê hình sự liên ngành

Năm 2018, Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp thực hiện công tác thống kê hình sự liên ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ đảm bảo phục vụ tốt các loại báo cáo trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân hai cấp.

Thực hiện theo sự chỉ đạo trên, trong năm qua Lãnh đạo Viện luôn đề cao trách nhiệm, chủ động, sâu sát trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin của Ngành năm 2019 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm 2018 Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm” trong hai cấp tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, tại hội nghị này Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã tham mưu cho Lãnh đạo liên ngành ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Trong đó, tập trung một số vấn đề cần thực hiện về thống kê hình sự, thống kê tội phạm, cụ thể như: quy định trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng; quy định về thời gian thực hiện các kỳ thống kê trong năm; quy định về thời gian hoàn thành và gửi báo cáo thống kê…

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin trong năm 2019 của toàn Ngành là: “Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo thống kê; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đăng ký xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2019 là: “Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng”.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trên, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự trong hai cấp tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, tiếp tục tham mưu kiện toàn tại Ban Chỉ đạo liên ngành và tham mưu liên ngành ký kết Quy chế liên ngành về việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện phần mềm Thống kê hình sự liên ngành; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 05/2018, Quy chế liên ngành về việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ thống kê hình sự liên ngành, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tiếp tục hướng dẫn các đơn vị nắm chắc các kỹ năng nghiệp vụ thống kê liên ngành theo các biểu mẫu mới đã được tập huấn.

Ngoài các hoạt động nêu trên, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hoàn thiện thể chế về công tác thống kê hình sự liên ngành trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác thống kê tại một số đơn vị để phát hiện kịp thời những sai sót và thông báo rút kinh nghiệm chung trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo thống kê, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thống kê hình sự liên ngành./.

 

Trần Thanh Vũ

Phòng Thống kê tội phạm và CNTT


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19