Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thị xã ngã năm tăng cường công tác kiến nghị hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 thì có rất nhiều tội danh quy định yếu tố giá trị tài sản bị xâm phạm (hư hỏng, huỷ hoại, chiếm đoạt, trộm cắp tài sản…) là một trong những dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Vì vậy, việc xác định giá trị tài sản bị xâm phạm có ý nghĩa quan trọng và mang tính bắt buộc trong việc xác định hành vi xâm phạm về tài sản có phải là tội phạm hay không.

Bên cạnh đó, việc định giá tài sản còn là căn cứ để xác định khung hình phạt; đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội khi lượng hình và xác định mức bồi thường cho người bị thiệt hại. Do đó, khi kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm luôn kiểm sát chặc chẻ công tác định giá tài sản, để làm căn cứ xử lý các tin báo có dấu hiệu tội phạm.

Trong quá trình thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm nhận thấy trong thời gian vừa qua Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thị xã Ngã Năm đã thực hiện tương đối đầy đủ và đúng những quy định của Pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác định giá tài sản đối với các vụ án hình sự như Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018... Các Kết luận định giá luôn được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo tính pháp lý trong định giá tài sản. Từ đó, đã góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân được tôn trọng và bảo vệ, góp phần bảo đảm nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuy nhiên quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình VKSND thị xã Ngã Năm nhận thấy Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong việc ban hành các Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thị xã Ngã Năm chưa thực hiện đúng theo biễu mẫu được quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2012 của Bộ Công An, quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự, cụ thể là tại biễu mẫu số 168 (điển hình là: Kết luận số 57/KL-HĐĐG ngày 07/11/2018, Kết luận số 64/ KL-HĐĐG ngày 21/01/2019, Kết luận số 69/ KL-HĐĐG ngày 24/01/2019…).

Trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót đã nêu trên VKSND thị xã Ngã Năm đã ban hành kiến nghị số 153 ngày 08/4/2019 đối với Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Ngã Năm, để Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Ngã Năm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Thanh Tòng - KSV

Viện KSND thị xã Ngã Năm


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19