Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2019

Đồng chí Phan Văn Tùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019 toàn ngành kiểm sát nhân dân xác định mục tiêu“Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Trên cơ sở thực hiện Chỉ chị, kế hoạch công tác kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, đặc biệt nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng đề ra các nhóm giải pháp cụ thể thực hiện với những nội dung như sau:

Giải pháp thứ nhất: Tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và khởi tố điều tra vụ án hình sự không để phát sinh các chuyên đề hình sự.

- Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo đảm 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố phát sinh phải được thụ lý, giải quyết theo quy định, không để phát sinh trường hợp tin báo không được kiểm sát; định kỳ hàng tuần phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp họp phân loại, thống nhất hướng giải quyết. Chủ động kịp thời đề ra 100% bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với tin báo và yêu cầu điều tra đối với 100% án mới khởi tố, nhằm định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho Điều tra viên trong quá trình điều tra. Luôn thận trọng trong việc xem xét ký phê chuẩn các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, kiên quyết không phê chuẩn các quyết định tố tụng không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Kiểm sát viên tham gia 100% việc lấy lời khai, hỏi cung, phúc cung đối với các vụ án có đối tượng là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực và đối với các vụ án liên quan đến các trường hợp bắt giữ, đảm bảo viện bắt giữ chuyển xử lý khởi tố, không để phát sinh trường hợp bắt giữ trả tự do, chuyển xử lý hành chính có lỗi của Kiểm sát viên. Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp trong việc chọn án điểm, án rút gọn, phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và cũng xem đây là hình thức tự đạo tạo của đơn vị. Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo Ban lãnh đạo Viện tỉnh, Thường trực Thành ủy và các Phòng nghiệp vụ để cho ý kiến về đường lối xử lý đối với những vụ án có khó khăn, phức tạp hoặc án liên quan đến chức sắc tôn giáo, án có đối tượng là đảng viên phạm tội. Ngoài ra tiếp tục chọn các lĩnh vực còn phát sinh hạn chế làm khâu đột phá trong năm nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong năm và tiếp tục duy trì khâu đột phá năm 2018.

- Để thực hiện hiện đạt các nội dung trên, năm 2019 VKSTP sẽ tổ chức các buổi tọa đàm nghiệp vụ, tổ chức rút kinh nghiệm thông qua các vụ án cụ thể, tập huấn những vấn đề Kiểm sát viên còn hạn chế nhằm nâng cao năng lực và bản lĩnh của KSV khi thực thi công vụ.

Giải pháp thứ hai:Tăng cường kiểm sát thông báo thụ lý, trả lại đơn khởi kiện; yêu cầu thu thập chứng cứ; lập hồ sơ và trọng tâm là nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa

- Tiếp tục quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ 100% các quyết định, thông báo thụ lý, thông báo trả lại đơn khởi kiện,... của Tòa án khi phát sinh; đảm bảo các quyết định của Tòa án ban hành đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện các vi phạm ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Phân công Kiểm sát viên tham gia các phiên tòa, phiên họp theo luật định bắt buộc phải có Viện kiểm sát tham gia; phối hợp với tòa án chọn và đưa ra xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm. Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2019 đối với công tác này Lãnh đạo Viện xác định ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ trên thì việc nâng cao chất lượng bài phát biểu, kế hoạch xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa là trọng tâm, bởi lẽ Bài phát biểu của Kiểm sát viên là việc Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát phát biểu tình hình chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật được nghiêm chỉnh, thống nhất; Kiểm sát viên phát biểu về nội dung vụ án; đối với từng vụ việc khi Kiểm sát viên báo cáo án với Lãnh đạo Viện thì bắt buộc trong hồ sơ phải có dự thảo bài phát biểu, kèm theo đề cương xét hỏi và dự kiến các tình tiết phát sinh tại phiên tòa để Lãnh đạo Viện xem xét duyệt án; không xem xét duyệt án của Kiểm sát viên khi chưa dự thảo bài phát biểu, đề cương xét hỏi và dự kiến các tình tiết phát sinh tại phiên tòa gửi cho Lãnh đạo Viện. Tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết của Tòa án từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử; kịp thời phát hiện được những vi phạm tố tụng của Tòa án; thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát; đề xuất quan điểm giải quyết vụ án phù hợp, có căn cứ, được Tòa án chấp nhận và kết quả kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận đạt tỷ lệ cao. Tiếp tục chọn những lĩnh vực về dân sự còn hạn chế chọn làm khâu đột phá nhằm thực hiện khâu công tác này tốt hơn trong năm 2019.

Giải pháp thứ ba: Tăng cường kiểm sát việc phân loại việc không có điều kiện thi hành, kiểm sát kê biên tài sản, cưỡng chế tài sản thi hành án dân sự

- Lãnh đạo Viện quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ các quyết định về thi hành án dân sự của Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp; phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát các việc về thi hành án theo quy định phải có Kiểm sát viên tham gia; phối hợp tốt với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trong việc xác minh điều kiện, không có điều kiện thi hành án, trực tiếp kiểm sát và tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát; kịp thời phát hiện các vi phạm ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án; việc cưỡng chế, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; việc ủy thác; những việc đình chỉ thi hành án có giá trị lớn theo yêu cầu của người được thi hành.Yêu cầu Chi cục Thi hành án xử lý cương quyết đối với những việc có điều kiện mà đối tượng phải thi hành án cố tình chây ì, chống đối; chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự xác minh, giải quyết những việc phức tạp có liên quan đến các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ngân hàng. Phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự rà soát những trường hợp có đủ điều kiện để đề nghị xét miễn, giảm thi hành các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12 ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính, TAND tối cao, VKSND tối cao.

Giải pháp thứ tư: Tăng cường công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục kiểm sát chặt chẽ các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp cùng cấp; kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; nâng cao chất lượng trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan điều tra, Công an thành phố Sóc Trăng; kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, thỉnh thị Ban lãnh đạo Viện tỉnh và phòng nghiệp vụ tỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện tốt công tác khiếu tố theo kế hoạch công tác 2019, đơn vị xác định cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và quan trọng là cần phải thực hiện tốt việc trực tiếp đối thoại với người khiếu nại và người bị khiếu nại, cụ thể: Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên được phân công tiến hành phân loại, xác minh, nghiên cứu và báo cáo đề xuất kết quả ban đầu cho Viện trưởng phê duyệt, sau đó ra thông báo thụ lý và yêu cầu Cơ quan có liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu. Sau khi nghiên cứu hồ sơ liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo, Kiểm sát viên phân công phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và tiến hành trực tiếp đối thoại với người khiếu nại và người bị khiếu nại. Qua công tác đối thoại kết hợp với các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ đã được thu thập, Kiểm sát viên báo cáo đề xuất với Viện trưởng hướng giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người gửi đơn. Thực hiện việc đối thoại 100% đơn phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, không để đơn quá hạn, khiếu nại vượt cấp do chậm giải quyết.

Giải pháp thứ năm: Về các công tác xây dựng ngành

- Về tin gọn bộ máy: Tiếp tục quán triện thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; sắp xếp kiện toàn bộ máy, tổ chức đảm bảo phù hợp với tình hình mới khi có yêu cầu; tiếp tục bố trí phân công nhiệm vụ dựa trên sở trường công tác của từng đồng chí nhằm phát huy tối đa hiệu quả làm việc. Tạo điều kiện thuận lợi cho từng đồng chí tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là trú trọng công tác tự đào tạo. Thực hiện việc luân chuyển, điều động và tinh giảm biên chế theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu: Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Lãnh đạo Viện chịu trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan, mà trước hết là trong tập thể lãnh đạo. Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng, là nền tảng cho các giải pháp khác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan. Lãnh đạo Viện phải thực sự “công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng dụng các phần mềm quản lý án hình sự, dân sự, phần mềm thống kê nghiệp vụ, phần mềm quản lý thống kê đơn khiếu nại tố cáo, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm, công nghệ thông tin và hệ thống truyền hình trực tuyến. Tiếp tục chỉ đạo sử dụng có hiệu quả trang thông tin địện tử của ngành và tỉnh; thực hiện trao đổi thông tin công việc trong nội bộ cơ quan và Viện kiểm sát tỉnh qua địa chỉ Email của tỉnh nhằm gút ngắn thời gian cũng như tiết kiệm một phần kinh phí hoạt động không cần thiết.

- Về tổ chức các phong trào thi đua: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm; tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020), phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Việc bình xét thi đua đảm bảo sự công bằng và dựa trên kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm của từng đồng chí, tạo không khí hăng sai trong các phong trào thi đua và góp phần vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu trong năm đã đề ra.

Với 5 giải pháp nêu trên mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng xác định phải thực hiện trong năm 2019 nếu được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nhất định VKSND thành phố Sóc Trăng sẽ hoàn thành mục tiêu mà ngành KSND đã đề ra năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp đặt ra cần phải thực hiện quá trình triển khai thực hiện các giải pháp không tránh khỏi phát sinh những khó khăn nhất định cụ thể:

- Thứ nhất: Trình độ Kiểm sát viên không đồng đều, chưa chủ động trong công tác nghiệp vụ. Do đó quá trình triển khai các giải pháp sẽ không đảm bảo tiến độ cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm;

- Thứ hai: Lượng án trong lĩnh vực dân sự, thi hành án dân sự còn nhiều chưa có giải pháp phối hợp để xử lý; công tác phối hợp đôi lúc chưa kịp thời để giải quyết những vấn đề còn có quan điểm khác nhau.

Bùi Văn Bảo


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự”
» VKSND Vĩnh Châu: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ