Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú: Triển khai công tác kiểm sát năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sóc Trăng và Thường trực Huyện ủy. Vừa qua, đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Huỳnh Thiên Tư – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mỹ Tú. Về đại biểu có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND và Lãnh đạo các cơ quan Tư pháp huyện Mỹ Tú cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Sóc Trăng và Ban Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của đơn vị.

                                    Hình ảnh toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá lại những thành tích quan trọng của VKSND huyện Mỹ Tú trong năm vừa qua, đó là việc tập trung nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, cũng như việc thực hiện thắng lợi các giải pháp đột phá trong các khâu công tác; chú trọng quan hệ phối hợp với các cơ quan ban ngành tư pháp huyện, đặc biệt trong năm 2018 không để xảy ra oan sai và các chuyên đề nghiệp vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Xuyên - Viện trưởng, trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về  xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; trong năm đơn vị đã chọn khâu đột phá là: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tin báo, kiểm sát điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc bắt, tạm giữ, tạm giam không đúng quy định của pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân”.

Để hoàn thành chỉ tiêu của ngành và Nghị quyết của huyện đảng bộ năm 2019 đã đề ra, VKSND huyện Mỹ Tú phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu: “Xây dựng cán bộ vừa hồng vừa chuyên, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”. 

                                          

Đồng chí Võ Văn Xuyên - Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Tú triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thiên Tư -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 và chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả và hiệu quả cao hơn nữa đối với tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tăng cường công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng qua kiểm điểm đánh giá năm 2018 đã nêu, không để xảy ra đình chỉ điều tra do không phạm tội ngăn chặn kịp thời như lạm quyền xâm phạm các quyền của công dân, không để lọt tội phạm; Lãnh đạo chi bộ gắn lãnh đạo ngành hết sức quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như về quan điểm lý luận chính trị để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ có chức danh tư pháp phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng có bản lĩnh chính trị quyết liệt có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn đảng để phòng và ngăn chặn một cách có hiệu quả góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 về chuyên đề năm 2019.

                                                            

Đồng chí Huỳnh Thiên Tư – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Tú phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo liên ngành tư pháp cùng cấp đã tạo mọi điều kiện cho VKSND huyện Mỹ Tú hoàn thành tốt công tác trong năm 2018 và ghi nhận, biểu dương những cố gắng của đơn vị. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu VKSND huyện Mỹ Tú cần triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm sát nhưng trước tiên là quán triệt được phương châm, mục tiêu chung của ngành, đối với lãnh đạo phải công bằng, trách nhiệm, gương mẫu; đối với cán bộ phải tận tụy, trách nhiệm và trung thực, quán triệt các Chỉ thị, các đạo luật mới có hiệu lực, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đơn vị phải chủ động, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019.  

Đ/c Nguyễn Việt Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Võ Văn Xuyên - Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Tú đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh; Thường trực Huyện Ủy Mỹ Tú, đồng chí hứa quyết tâm với Lãnh đạo Viện tỉnh và thường trực Huyện Ủy sẽ cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tìm ra các giải pháp, sáng kiến, cải tiến hay để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra nhằm đạt thành tích của đơn vị đã đăng ký trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Lý Thị Hồng Anh


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự”
» VKSND Vĩnh Châu: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ