Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung: Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS, ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Nhằm tổng kết công tác kiểm sát của đơn vị trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, được sự cho phép của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sóc Trăng và Thường trực Huyện ủy Cù Lao Dung. Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tiến hành hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019. Đến dự chỉ đạo hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồng Phuông – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Thái Văn Thu - Phó bí thư thường trực Huyện ủy. Đồng chí Lê Minh Đương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí là Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cùng các đại biểu là Lãnh đạo các ban, ngành huyện như: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung, Công an huyện huyện Cù Lao Dung, Tòa án huyện huyện Cù Lao Dung, Chi cục thi hành án hình sự huyện Cù Lao Dung, Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, cùng tập thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung cùng tham dự.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019

Đồng chí Ngô Thành Hiếu Viện trưởng Viện KSND huyện Cù Lao Dung thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 trước hội nghị: Viện kiểm sát đã đề ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện đều phải được khởi tố, điều tra, xử lý kịp thời. Kết quả, đã kiểm sát 53 tin báo (số cũ 01 tin, số mới 47 tin, phục hồi giải quyết 05 tin), tăng 06 tin so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan điều tra đã giải quyết 52 tin (đạt 98%, tương đương so với cùng kỳ), gồm: khởi tố vụ án hình sự 22 tin (đạt tỷ lệ 42% trong số đã giải quyết), không khởi tố 26 tin, tạm dừng xác minh tin báo 04 tin. Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Đồn biên phòng An Thạnh Ba; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung, qua kiểm sát đã ban hành kết luận. Trong kỳ, đề ra yêu cầu điều tra 22 yêu cầu/22 vụ án mới khởi tố (đạt tỷ lệ 100%); tổng số thụ lý kiểm sát điều tra 27 vụ/19 bị can (số cũ 03 vụ/03 bị can, số mới 22 vụ/14 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can, tái thẩm hủy án xét xử lại 01 vụ/01 bị can), giảm 08 vụ/43 bị can so với cùng kỳ. Cơ quan điều tra đã giải quyết 26 vụ/18 bị can (đạt 96%, tăng 02%), trong đó: đề nghị truy tố 17 vụ/17 bị can, tạm đình chỉ 07 vụ/00 bị can, đình chỉ 02 vụ/01 bị can). Viện kiểm sát thụ lý 18 vụ/21 bị can (số mới 17 vụ/17 bị can; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền truy tố, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 01 vụ/04 bị can), giảm 06 vụ/22 bị can so với cùng kỳ. Viện kiểm sát đã truy tố 18 vụ/21 bị can, tỷ lệ giải quyết đạt 100%, tương đương so với cùng kỳ.

Công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát. Kết quả khen thưởng trong năm: Về phân loại cán bộ công chức: có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 10 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí được Viện trưởng VKS tỉnh công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 11 đồng chí được Viện trưởng VKS tỉnh công nhận “Lao động tiên tiến”. Đối với cá nhân trong năm đơn vị có 04 đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen đạt thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua: phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông  về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2018), phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020).

Đ/c Thái Văn Thu Phó bí thư thường trực huyện ủy

Đồng chí Thái Văn Thu – Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo và biểu dương những thành tích mà ngành kiểm sát nhân dân nói chung cũng nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích mà VKSND huyện Cù Lao Dung đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí yêu cầu đơn vị trong năm 2019 lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp địa phương từng lúc, từng vụ việc chưa chặt chẽ nên còn xảy ra chuyên đề nghiệp vụ. Do đó Viện kiểm sát và các cơ tư pháp tại địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

Thứ hai, chất lượng tranh tụng của của Kiểm sát viên tại phiên tòa đạt chất lượng chưa cao, trong năm 2019 đơn vị cần có giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Ví dụ như: tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; phối hợp với các cơ quan tư pháp chọn án điểm, và các vụ án đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Thứ ba, cần tập trung quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là những định hướng, giải pháp cơ bản về cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời về bộ phận phụ trách khối Nội chính Huyện ủy về những vụ án phức tạp mà các cơ quan tư pháp có ý kiến khác nhau và những vụ án dư luận quan tâm.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm và góp phần đảm bảo quá trình thực hiện quy định của pháp luật của cơ quan tư pháp được nghiêm minh, cần tập trung thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đột phá của đơn vị cũng như của ngành năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Viện KSND huyện Cù Lao Dung đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong năm 2019 như: Cần tập trung triển khai thực hiện công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng với phương châm của ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Tăng cường vai trò của Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo đơn vị phải thực sự “công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Cần xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm 2019. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Công an - Viện kiểm sát – Tòa án - Thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng, huy động lực lượng của các cơ quan hữu quan trong bộ máy chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, phối hợp hỗ trợ tổ chức thi hành án dân sự; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kiểm sát viên cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tổ chức quán triệt học tập và triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới và tăng cường gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát. Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 sắp tới, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Hồng Phuông – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành  đạt.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể đơn vị, đồng chí Ngô Thành Hiếu đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thái Văn Thu và đồng chí Nguyễn Hồng Phuông để quán triệt và thực hiện trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để cùng toàn thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Viện trưởng cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các ban, ngành trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện để VKSND huyện Cù Lao Dung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành cũng như các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trần Văn Bưởi


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự”
» VKSND Vĩnh Châu: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ