Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách: Triển khai công tác kiểm sát năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Thường trực Huyện ủy. Vào chiều ngày 14/01/2019, đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 tại Hội trường trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách. Thành phần tham dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có đồng chí Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Vương Quốc Nam - Bí thư Huyện uỷ Kế Sách. Về đại biểu có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, Văn phòng Huyện ủy và Lãnh đạo các cơ quan Tư pháp huyện Kế Sách cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ban Lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị.

Đồng chí Lý Chân –Viện trưởng thông qua kế hoạch công tác

Tại hội nghị, đồng chí Lý Chân - Viện trưởng, trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Trên cơ sở mục tiêu mà ngành Kiểm sát đã xác định trong năm 2019 là: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”. Tập thể phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện tốt phương châm của ngành: "Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương – thực chất, hiệu quả". Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, lấy công tâm, công bằng, sự gương mẫu của người đứng đầu để quản lý, điều hành đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên phải trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng đảng với xây dựng ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở địa phương.   Trong năm 2019, đơn vị xác định khâu công tác đột phá là: Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Nam -  Bí thư Huyện ủy Kế Sách đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018, Chi bộ Viện kiểm sát đã đạt trong sạch vững mạnh năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu về công tác Nội chính cho Huyện Ủy góp phần ngăn chặn tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra tại địa phương; phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Quán triệt thực hiện Nghị quyết TW8 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Đồng chí Vương Quốc Nam - Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phuông- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo liên ngành tư pháp cùng cấp đã tạo mọi điều kiện cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách hoàn thành tốt công tác trong năm 2018 và ghi nhận, biểu dương những cố gắng của đơn vị. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách cần triển khai thực hiện các đạo luật mới có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo phương châm của Ngành theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong có có 07 nhiệm vụ trọng tâm chung mà đơn vị cần tập trung phải thực hiện và nhiệm vụ thường xuyên. Đơn vị phải chủ động, tăng cường phối hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019.  

        Đồng chí Nguyễn Hồng Phuông - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Lý Chân - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh; Thường trực Huyện Ủy Kế Sách, đồng chí hứa quyết tâm với Lãnh đạo Viện tỉnh và thường trực Huyện Ủy sẽ cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tìm ra các giải pháp, sáng kiến, cải tiến hay để thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra nhằm đạt thành tích của đơn vị đã đăng ký trong năm 2019 và những năm tiếp theo.  

 

                                                                                       Dương Thanh Hậu


Tin liên quan

» Ban thường vụ Đảng ủy làm việc định kỳ quý II năm 2021 với BCH các đoàn thể
» VKSND tỉnh Sóc Trăng thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cục THADS tỉnh Sóc Trăng
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng 1
» Tăng cường giải quyết tin báo tội phạm và án hình sự phức tạp
» Công bố kết luận thanh tra theo kế hoạch VKSND Thành phố Sóc Trăng