Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

VKSND thị xã Ngã Năm kiến nghị Chi cục THADS thị xã khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự


Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm, ngày từ đầu năm công tác VKSND thị xã Ngã Năm đã tăng cường công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong đó có công tác kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS cùng cấp. Thông qua các hoạt động kiểm sát, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/3/2019 VKSND thị xã Ngã Năm đã phát hiện nhiều vi phạm của Cơ quan THADS như: ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng trễ hạn Luật định và gửi trễ hạn các quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát.

Đối với vi phạm trong việc ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 125, Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) quy định:

         “ Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thuộc diện phải tiêu hủy theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Qua kiểm sát, VKSND thị xã Ngã Năm nhận thấy Cơ quan THADS đã ra trễ hạn 03 quyết định (thời gian trễ ít nhất là 06 ngày và nhiều nhất là 01 tháng 16 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật THADS). Điển hình như:

Quyết định thi hành án chủ động số:148/QĐ-CCTHADS, ngày 22/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục THADS, có nội dung thi hành như sau: Tịch thu tiêu hủy cây ba ton (gậy vũ 03 khúc) bằng kim loại, chiều dài khi đóng 23,5 em, chiều dài khi kéo ra 44,5 em. Việc ra quyết định theo đúng nội dung bản án hình sự sơ thẩm số:19/2018/HS-ST, ngày 17/09/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm. Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2018 Chi cục THADS mới ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số: 02/QĐ-CCTHADS là trễ hạn 01 tháng 02 ngày theo Luật định.

Đối với các vi phạm về việc gửi các quyết định về thi hành án dân sự:

Theo quy định tại Điều 38 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định:

          “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.

Qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhận thấy, Chi cục THADS thị xã Ngã Năm vẫn chưa thực hiện tốt việc gửi các quyết định về thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát. Cụ thể, Chi cục THADS đã gửi trễ hạn 12 Quyết định về thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát (thời hạn giao trễ ít nhất là 02 ngày và nhiều nhất 17 ngày làm việc). Điển hình như:

Quyết định thi hành án dân sự chủ động số: 271/QĐ-CCTHADS, ngày 13/12/2018, người phải thi hành án: ông Nguyễn Văn Về, địa chỉ: Tân Thạnh, Tân Phú, Long Mỹ Hậu Giang. Nội dung thi hành án: ông Về có nghĩa vụ nộp án phí 5.927.000 đồng; Quyết định này được gửi cho Viện kiểm sát ngày 11/01/2019 so với quy định đã trễ hạn 17 ngày làm việc.

Từ những vi phạm mang tính lập đi lập lại nhiều lần như trên ngày 01/4/2019 VKSND thị xã Ngã Năm đã ban hành kiến nghị số: 135/KN-VKS yêu cầu Chi cục THADS thị xã khắc phục ngay các vi phạm còn tồn tại để các hoạt động thi hành án dân sự đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần quy định của pháp luật./.

                                                           Lê Ngọc Niềm - VKSND thị xã Ngã Năm


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19