Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác thống kê và công nghệ thông tin

Năm 2018, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đơn vị đã tập trung tham mưu, đề xuất thực hiện các giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân: chủ động, tích cực thực hiện Chương trình công tác; đề xuất mua xắm trang thiết bị, tăng cường công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong trong công tác thống kê và công nghệ thông tin


 
Phòng TKTP và CNTT họp đánh giá công tác của phòng năm 2018


Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, nhiệm vụ của đơn vị tăng nhiều, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, phòng đã khẩn trương nghiêm cứu, xây dựng trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch trọng tâm 5 năm về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022 nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác thống kê và công nghệ thông tin. Đây là công tác quan trọng, đòi hỏi chất lượng cao, từ đó tập thể đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy trong công việc, khắc phục khó khăn, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2015 hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và ký kết Kế hoạch kiên ngành số 27/KH-BCĐLN ngày 06 tháng 4 năm 2018 về Kế hoạch liên ngành phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo tiến độ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước, yêu cầu của Ngành, đáp ứng chủ trương cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Phương pháp làm việc của cán bộ, công chức trong đơn vị đã có sự đổi mới theo hướng tích cực, tăng cường phối hợp, trao đổi nội dung công việc nhằm phát huy trí tuệ tập thể của toàn đơn vị; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất hạn chế thấp nhất sai sót về số liệu báo cáo, lỗi kỹ thuật trong dự thảo văn bản và thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo và cán bộ, công chức trong đơn vị luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch; đề cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nêu cao ý thức trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát triển toàn diện. Theo đó, kết quả trong năm 2018, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc 10 chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; trong đó, có 02 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt xa so với năm 2017 từ 50% đến 300%, cụ thể như: đã ban hành 06 văn bản thông báo rút kinh nghiệm tình hình thực hiện báo cáo thống kê và công nghệ thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ cho cấp huyện thực hiện tốt công tác thống kê và công nghệ thông tin (tăng 02 thông báo, vượt 50% so với năm 2017); phòng đã tham mưu tổ chức được 16 cuộc Hội nghị trực tuyến (tăng 12 cuộc Hội nghị, vượt 300% so với năm 2017),…
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và tiếp tục thực hiện phương châm của Ngành: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, năm 2018, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê và công nghệ thông tin trong năm 2018 là: “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê  và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Chương trình công tác trọng tâm của đơn vị đã tập trung trên các lĩnh vực như: đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp theo quy định; đảm bảo vận hành tốt hệ thống mạng, mail nội bộ, thường xuyên kiểm tra thiết bị để không làm gián đoạn công việc của đơn vị; đảm bảo vận hành tốt nhất Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến để tổ chức hội nghị theo kế hoạch,… Trên cơ sở đó, với quyết tâm chính trị cao đơn vị đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nội dung công tác năm 2018 đã đề ra. Để phát huy kết quả đạt được của năm 2018, trong năm 2019 tới đây đơn vị sẽ đăng ký thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2019 là: “Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng”./.

    Trần Thanh Vũ
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin


Tin liên quan

» Viện KSND thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Long Phú 06 tháng đầu năm 2022
» Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại các phường trên địa bàn thành phố
» Viện KSND thành phố Sóc Trăng phối hợp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội phạm ma túy