Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phối hợp đối chiếu số liệu thống kê góp phần nâng cao chất lượng báo cáo của các cơ quan tư pháp trước kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 18/10/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ quan tư pháp tỉnh Sóc Trăng tiến hành đối chiếu số liệu thống kê góp phần nâng cao chất lượng báo cáo của các cơ quan tư pháp trước kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại buổi làm việc định kỳ với các cơ quan nội chính và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 18/10/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Việt Hoàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan tư pháp tỉnh (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) tiến hành làm việc 02 ngày để đối chiếu số liệu thống kê phục vụ báo cáo của các cơ quan tư pháp trước kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, các cơ quan tư pháp tỉnh đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như:
- Thống nhất số liệu thống kê về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
- Số liệu thống kê về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự;
- Số liệu thống kê về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;
- Số liệu thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự;
- Số liệu thống kê về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự;
- Số liệu thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
- Số liệu thống kê kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động, các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm;
- Số liệu thống kê kiểm sát thi hàn án dân sự, hành chính…


 
Phối hợp đối chiếu số liệu thống kê

 

Nhiều kết quả tích cực trong công tác phối hợp
Theo kết quả báo cáo của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, các cơ quan tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch phối hợp liên ngành trong việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 Về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đã được ba ngành (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) đã ký kết vào ngày 06 tháng 4 năm 2018. Qua gần một năm thực hiện ba đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, góp ý, xây dựng, tham mưu cho lãnh đạo ba đơn vị ký ban hành các báo cáo thống kê liên ngành để phục vụ báo cáo cho Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời, chính xác. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc trao đổi, đối chiếu, cung cấp thông tin và số liệu trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động, các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm; việc thi hành án dân sự, hành chính…
Đặc biệt, trong gần một năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ba đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo các đơn vị thực thuộc quản lý, theo dõi, nắm chắc và báo cáo kịp thời số liệu phát sinh trong kỳ, nếu có phát sinh số liệu chưa thống nhất, các đơn vị trực thuộc phải báo cáo kịp thời để có biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết thống nhất.


Tập trung thực hiện các nội dung phối hợp trọng tâm
Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, chất lượng và bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, theo chỉ đạo của ba đơn vị, thời gian tới ba ngành cần thống nhất, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản như: nghiên cứu, thực hiện nội dung Kế hoạch liên ngành phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 Về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đã được ba đơn vị ký kết tại Kế hoạch số 27/KH-BCĐLN ngày 06 tháng 4 năm 2018. Tích cực phối hợp trong việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thống kê liên ngành để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.
Mặt khác, ba ngành phối hợp chỉ đạo xây dựng mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện các quy định về công tác thống kê việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động, các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm; việc thi hành án dân sự, hành chính… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành phục vụ tốt báo cáo của các cơ quan tư pháp trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.


    Trần Thanh Vũ
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin


Tin liên quan

» VKSND tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự năm 2021 tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh Sóc Trăng
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tổ chức tọa đàm: “ Về thời điểm ra quyết định truy nã bị can, bị cáo ”
» Tọa đàm: “Việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ án về Tội đánh bạc và Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”
» Thục hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự
» Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”