Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm: tăng cường công tác kiến nghị đối tòa án cùng cấp

 

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ, việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xét thấy: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05A/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 02 năm 2019 và Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 11/2019/QĐST-DS ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thấy rằng, tại phiên tòa dân sự sơ thẩm giải quyết hai vụ án dân sự nêu trên, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa với lý do: Cần xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Đã hết thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa, mà lý do tạm ngừng phiên tòa chưa khắc phục được thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Nhưng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa lại ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên với tư cách Thẩm phán là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 259 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Theo quy định tại khoản 2 Điều 259 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Hội đồng xét xử phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa”. Và quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05A/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nêu trên. Tòa án gửi cho Viện kiểm sát nhận ngày 19 tháng 3 năm 2019 trễ hạn 14 ngày làm việc là vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Theo quy định tại khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp”.

Mặc khác, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02A/2019/QĐST-DS ngày 11 tháng 01 năm 2019; quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 26B/2018/QĐST-DS ngày 20 tháng 9 năm 2018; quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02/2018/QĐST-HNGĐ ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký ban hành. Nhưng sau khi lý do tạm đình chỉ đã hết thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ký ban hành các quyết định tiếp tục giải quyết vụ án số 121/2019/QĐST-DS ngày 18 tháng 02 năm 2019; số 152/2019/QĐST-DS ngày 01 tháng 3 năm 2019; số 221/2019/QĐST-DS ngày 15 tháng 3 năm 2019 với tư cách Thẩm phán là không đúng thẩm quyền. Bởi vì, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ký thay mặt Hội đồng xét xử ký ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì Thẩm phán phải ký thay mặt Hội đồng xét xử ký ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án mới đúng. Đồng thời, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có ban hành 93 mẫu theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017, trong đó có mẫu số 44 dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Và quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02/2018/QĐST-HNGĐ ngày 11 tháng 01 năm 2018 nêu trên ghi năm ban hành năm 2018 là không chính xác (năm 2019 mới đúng). Bởi vì, quyết định tạm ngừng phiên tòa số 114/2018/QĐST-DS ngày 10 tháng 12 năm 2018, nhưng quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên ghi ngày 11 tháng 01 năm 2018. Như vậy, Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa. Nhưng trước khi ban hành quyết định nêu trên thẩm phán ký thay mặt Hội đồng xét xử không kiểm tra lại để điều chỉnh cho phù hợp là thiếu sót.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm đã ban hành kiến nghị số 125/KN-VKS-DS ngày 22 tháng 3 năm 2019 đối với những vi phạm nêu trên của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm để khắc phục những thiếu sót trong thời gian tới.

 

Trương Minh Diền


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19