Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện KSND huyện Mỹ Xuyên ban hành kiến nghị, tăng cường công tác kiểm sát trong giải quyết vụ việc dân sự

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình và xem xét, đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên nhận thấy Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên còn một số hạn chế thiếu sót, vi phạm cần được khắc phục như: Vi phạm về thời hạn gửi quyết định, vi phạm trong việc sử dụng các biểu mẫu tố tụng, vi phạm trong việc áp dụng các căn cứ pháp luật.

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 03/2019/QĐST-DS ngày 16/01/2019 về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm” giữa nguyên đơn ông Khâu Minh Quang với bị đơn ông Lý Thẩm và bà Sơn Thị Sà Vộl. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 212 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp” nhưng đến ngày 04/3/2019 Tòa án huyện mới gửi quyết định cho Viện kiểm sát huyện là trễ hạn 01 tháng 10 ngày.

Đồng thời, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự thì kể từ ngày 01/10/2018, khi giải quyết việc dân sự Tòa án cần áp dụng theo hướng dẫn tại Nghị quyết này. Tuy nhiên, qua kiểm sát Viện kiểm sát huyện nhận thấy Quyết định giải quyết việc dân sự số 12/2018/QĐVDS-ST ngày 30/11/2018, Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 09/2019/QĐST-HNGĐ ngày 11/01/2019 Tòa án huyện vẫn còn sử dụng mẫu tố tụng theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mà không sử dụng mẫu tố tụng theo hướng dẫn Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09/8/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa  án nhân dân tối cao.

Tòa án huyện ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 06/2019/QĐST-DS ngày 27/02/2019 về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Đoàn Văn Ngởi với bị đơn ông Nguyễn Văn Điểu nhưng trong phần căn cứ quyết định lại không áp dụng Điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về “Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự” là thiếu sót, chưa đầy đủ căn cứ pháp luật. Hay Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 08/2019/QĐST-DS ngày 28/02/2019 về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đèo với bị đơn ông Phan Văn Nhứt và bà Nguyễn Thị Nho, Tòa án thụ lý vụ án dân sự số 121/2017/TLST-DS ngày 06/11/2017 nhưng trong phần căn cứ của quyết định Tòa án căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự số 62/2013/TLST-DS ngày 14/11/2013 là chưa chính xác.

Bên cạnh đó, qua kiểm sát 34 hồ sơ và văn bản đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chuyển cho Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc áp dụng các căn cứ, quy định pháp luật như: Chưa căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2012, chưa căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính hay trong văn bản đề nghị chưa nêu được thời gian đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc cụ thể thời gian là bao nhiêu tháng? (theo Khoản 1, 2, Điều 95 và Điều 96 Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về xử lý vi phạm hành chính).…

Để đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS-DS ngày 15/3/2019 yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra để có hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót các vi phạm nêu trên và Kiến nghị số 02/KN-VKS-HC ngày 18/3/2019 yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên sớm có biện pháp chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, thiếu sót đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

 

                                   VKSND huyện Mỹ Xuyên


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19