Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Thông tư liên tịch mới về phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo

(kiemsat.vn) Ngày 05/9/2018, VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo.

Thông tư liên tịch trên áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Thông tư không áp dụng đối với khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều 469 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, 03 nội dung được quy định tại Thông tư về việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo bao gồm:

* Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại:

- Điều kiện thụ lý khiếu nại;

- Tiếp nhận, phân loại xử lý khiếu nại;

- Trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết khiếu nại;

- Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại.

 * Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết tố cáo:

- Điều kiện thụ lý tố cáo;

- Tiếp nhận, phân loại xử lý tố cáo;

- Trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết tố cáo;

- Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong giải quyết tố cáo.

* Phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Phạm vi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thẩm quyền của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Việc áp dụng các biện pháp kiểm sát;

- Việc ban hành kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát;

- Kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 19/10/2018, thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo.  

Việc khiếu nại, tố cáo được thụ lý trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà chưa có văn bản giải quyết thì việc giải quyết được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.

Xem toàn bộ Thông tư tại đây

Ngân Hà


Tin liên quan

» Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch Covid-19 hiện nay
» Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
» Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8
» Bộ nội vụ hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021
» Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7 năm 2021