Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng xét hỏi công khai tại phiên tòa của Kiểm sát viên, nhằm giải quyết toàn diện vụ án hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”

 

Đổi mới và nâng cao “Hoạt động xét xử” được xem là trọng tâm của công tác cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước ta đang hướng tới. Trong những năm qua đơn vị đã triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự như: phối hợp cùng Công an và Tòa án huyện chọn án điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động… nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử án hình sự. Từ đó, công tác giải quyết và xét xử các vụ án hình sự đã đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người không có tội, không bỏ lọt người phạm tội. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, hành vi và nhân thân của người phạm tội trong từng vụ án. Việc xử phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền, phạt tù được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả công tác xét xử các vụ án hình sự thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Kiểm sát viên tham gia xét hỏi tại phiên tòa

Qua thực tiễn nhận thấy để đảm bảo giải quyết đúng đắn một vụ án hình sự, đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, phải tiến hành đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ một cách khách quan, toàn diện trong tất cả các giai đoạn tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong đó có việc điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa, đây là một giai đoạn tố tụng có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong việc giải quyết đúng đắn và toàn diện một vụ án hình sự, thực hiện tốt giai đoạn này không chỉ xử lý đúng người, đúng tội, đối với người thực hiện hành vi phạm tội mà còn giải quyết tốt những vấn đề liên quan trong vụ án, như về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật chứng, về biện pháp tư pháp….hạn chế được việc kháng cáo, kháng nghị phát sinh, bản án được tuyên có tính giáo dục, thuyết phục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội cũng như phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên qua đánh giá công tác điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa trong thời gian qua, cho thấy cũng còn phát sinh những hạn chế nhất định, như việc điều tra xét hỏi công khai chưa thật sự toàn diện, trong đó có trách nhiệm của kiểm sát viên, từ đó việc ban hành bản án, quyết định của hội đồng xét xử, chưa thật sự thuyết phục.

Để việc điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa được toàn diện hơn, bản án quyết định của hội đồng xét xử được tuyên, phản ánh trung thực và đầy đủ thông qua kết quả của quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã  ban hành giải pháp Nâng cao chất lượng xét hỏi công khai tại phiên tòa của Kiểm sát viên, nhằm giải quyết toàn diện vụ án hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”  để thực hiện trong thực tiễn, ngoài việc giúp nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa, còn giúp hội đồng xét xử dựa vào kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên toà để ra bản án đúng người, đúng tội, giải quyết toàn diện vụ án, chống oan, sai bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh.

Để thực hiện đạt hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, cũng như thực hiện tốt giai đoạn xét hỏi công khai tại phiên tòa, cần phải:

- Thứ nhất, thực hiện tốt các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử được quy định tại Khoản 1 Điều 266 và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử theo quy định tại Điều 267 BLTTHS.

- Thứ hai, chú trọng công tác phối hợp.

Công tác phối hợp luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết vụ án nói chung và vụ án hình sự nói riêng, vì vậy Kiểm sát viên được phân công phải chủ động phối hợp với thẩm phán chủ tọa phiên tòa ngay từ khi ra quyết định truy tố chuyển hồ sơ sang tòa, nắm bắt kịp thời quan điểm của thẩm phán chủ tọa phiên tòa về đánh giá tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, về xác định tội danh, khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ…. để tháo gở kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh cũng như thống nhất quan điểm về đánh giá chứng cứ và tội danh trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Phối hợp cùng thẩm phán chủ tọa phiên tòa, đánh giá tính khách quan và tính có căn cứ của các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong giai đoạn điều tra, từ đó thống nhất những nội dung cần tập trung làm rõ tại phiên tòa, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án có căn cứ, đúng pháp luật.

Qua công tác phối hợp thẩm phán, xét thấy cần phải củng cố bổ sung thêm chứng cứ theo quy định tại Điều 284 BLTTHS thì phối hợp với điều tra viên tiến hành bổ sung chứng cứ theo quy định.

Lãnh đạo phụ trách khâu hình sự, chủ động nắm nội dung vụ án để kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc mà kiểm sát viên báo cáo, qua đó phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan Tòa án trong việc tìm biện pháp giải quyết vụ án, hạn chế tối đa các chuyên đề phát sinh.

Thứ 3, Việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ của kiểm sát viên.

Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu sâu, sát và nắm rõ nội dung vụ án, làm cơ sở cho việc trao đổi với thẩm phán chủ tọa phiên tòa, cũng như làm căn cứ cho việc tham gia phiên tòa.

Qua phối hợp với thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa, nắm rõ quan điểm về đánh giá thủ tục tố tụng, về chứng cứ vụ án, cũng như quan điểm về xác định tội danh, để báo cáo lãnh đạo đơn vị và xây dựng đề cương xét hỏi, để làm rõ những vấn đề mà hội đồng xét xử còn băn khoăn và nghi vấn.

Xây dựng đề cương xét hỏi bám chặt vào nội dung vụ án, qua từng vụ án mà xây dựng đề cương xét hỏi phù hợp, như trong vụ án có người chưa thành niên phạm tội thì phải xây dựng đề cương xét hỏi cho phù hợp theo lứa tuổi và theo nhận thức về xã hội của người phạm tội, bị hại… đối với vụ án ít nghiêm trọng cũng phải xây dựng kế hoạch xét hỏi khác với vụ án nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng….trong đó tập trung xét hỏi làm rõ các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gở tội.

Tập trung lắng nghe câu hỏi của hội đồng xét xử và của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia tố tụng và câu trả lời của những người tham gia tố tụng, có đánh giá những lời trình bày nào là phù hợp, lời trình bày nào là chưa phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong giai đoạn điều tra, truy tố, nhất là những lời khai còn mâu thuẩn, cần phải được làm rõ vì sau có sự mâu thuẩn đó, đồng thời đặt câu hỏi phải đầy đủ, dễ hiểu, ngắn gọn và đúng trọng tâm, hạn chế tối đa việc hỏi trùng lắp những câu hỏi mà hội đồng xét xử đã hỏi.

Khi tham gia xét hỏi phải tránh đặt câu hỏi theo hướng mớm cung, mớm lời khai của người tham gia tố tụng, nội dung câu hỏi phải mang tính bao hàm, đảm bảo giải quyết toàn diện vụ án, từ trách nghiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, đến biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng.

Kiểm sát chặt chẽ việc công bố lời khai của những người tham gia phiên tòa vắng mặt, đảm bảo việc công bố lời khai, đầy đủ và chính xác.

Kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định, thường xuyên nghiên cứu các quy chế nghiệp vụ của ngành, thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tranh thủ sự hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ đối với những án phức tạp, có khó khăn vướng mắc.

 

Huỳnh Hồng Diễm – Viện KSND huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19