Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện KSND Ngã Năm: Kiến nghị tòa án về quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xét thấy: Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự số 09/2019/QĐST-DS, ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” giữa: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Văn Dô, sinh năm: 1976; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đoàn Thị Liễu, sinh năm: 1979; Cùng địa chỉ: khóm Tân Thành, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Nhận thấy, Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có một số vi phạm như sau: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Lê Văn Dô có đơn xin rút lại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với bà Đoàn Thị Liễu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nên Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự nêu trên là có căn cứ, đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Điều 2 của quyết định ghi: “Hậu quả việc đình chỉ giải quyết việc dân sự: Trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu cho ông Lê Văn Dô. (Các tài liệu, chứng cứ trả lại cho ông Dô được liệt kê trong Thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu số 330/TB-TA, ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng). Ông Lê Văn Dô được quyền nộp lại đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự và sẽ giải quyết bằng vụ việc khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Ông Lê Văn Dô không phải chịu, ông Dô được hoàn trả lại số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005042, ngày 19/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm”. Nhưng theo quy định tại khoản 5 Điều 18 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án quy định: “Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 366, Điều 382, khoản 3 Điều 388, khoản 3 Điều 392 của Bộ luật tố tụng dân sự thì tiền tạm ứng lệ phí Tòa án đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước”.

Như vậy, đối với trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự nêu trên thì tiền tạm ứng lệ phí của người yêu cầu giải quyết việc dân sự phải được sung vào công quỹ Nhà nước. Nhưng Tòa án lại hoàn trả tiền tạm ứng lệ phí cho người yêu cầu giải quyết việc dân sự là vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 18 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Mặc khác, Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thụ lý việc dân sự sơ thẩm số 126/2018/TLST-DS ngày 19/9/2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”. Nhưng trong quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự nêu trên ghi người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Lê Văn Dô có đơn xin rút yêu cầu tuyên bố một người mất tích vào ngày 14/02/2018. Như vậy, người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Lê Văn Dô có đơn xin rút đơn yêu cầu trước khi Tòa án thụ lý việc dân sự, nhưng Tòa án không phát hiện để yêu cầu đương sự sửa đổi đơn xin rút yêu cầu cho phù hợp là thiếu sót.

          Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kiến nghị số 97/KN-VKS-DS ngày 28 tháng 02 năm 2019 yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục những vi phạm nêu trên. Ngày 01 tháng 3 năm 2019 Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ban hành văn bản số 28/CV-VKS trả lời chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

 

Trương Minh Diền


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19