Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc Dân sự, Lao động, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định

Trong năm 2018 thực hiện hiệu quả trong lĩnh vực đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động (viết tắt là công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc DS, HC, KDTM, LĐ) và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật... đã cho thấy chất lượng có sự chuyển biến tích cực, rõ nét góp phần đạt và vượt một số chỉ tiêu trong khâu công tác này. Cụ thể: Kiểm sát viên tham gia 100% phiên họp, phiên tòa theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, phiên họp quan điểm giải quyết các vụ, việc do Kiểm sát viên phát biểu đều đảm bảo có căn cứ và luôn được Hội đồng xét xử chấp nhận; đã thực hiện kiểm sát chặt chẽ 100% Bản án, Quyết định của Tòa án; kịp thời phát hiện vi phạm, tạo cơ sở cho việc thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát. Đã ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm, 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án cùng cấp khắc phục vi phạm, những nội dung kiến nghị đều được Tòa án chấp nhận. Đồng thời, phối hợp với Tòa án tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó đã chủ trì xây dựng và cùng Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị ký ban hành 01 Quy chế phối hợp. Ngoài ra, đã tổng hợp một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng một số quy định của BLTTDS, LTTHC và Pháp lệnh quy định về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (gọi tắt Pháp Lệnh 09) để chủ trì tổ chức 01 cuộc Tọa đàm trao đổi cùng với Phòng nghiệp vụ và một số đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện nhằm cùng nghiên cứu, học hỏi góp phần nâng cao kỹ năng thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án HC; các vụ việc DS, LĐ, KDTM và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật...

Tọa đàm trao đổi cùng với Phòng nghiệp vụ và một số đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện    

Nhìn chung do thực hiện có hiệu quả khâu đột phá đã được đơn vị xây dựng từ đầu năm 2018 về “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên  trong nghiên cứu hồ sơ tham gia  phiên tòa, phiên họp sơ thẩm; Thực hiện  tốt quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do có lỗi của Kiểm sát viên” nên chất lượng khâu công tác này từng bước được nâng lên rõ rệt góp phần làm giảm số lượng án bị hủy, sửa có lỗi chủ quan so với năm 2017 và những năm trước đó.

Với những kết quả và cố gắng nêu trên đã góp phần làm nên thành tích chung của đơn vị, đó là: trong năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”; 02 đồng chí được khen tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phong trào thi đua: “Thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh”; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018)01 đồng chí được tặng bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vì  02 năm liền  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Mặc dù đã  đạt được những thành tích đáng kể, tuy đã giảm số lượng án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa có lỗi chủ quan nhưng trong năm vẫn còn trường hợp án dân sự phải bị hủy án, sửa án do có lỗi chủ quan. Nguyên nhân là phần lớn áp lực vì khối lượng công việc  nhiều, không đủ thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ dẫn đến việc giải quyết vụ án chưa phù hợp với quy định của pháp luật; thiếu sự chủ động, chưa nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành và hướng dẫn của cấp trên nên khi gặp các vụ án phức tạp còn nhiều lúng túng nên có nhiều sai sót, vi phạm về thủ tục tố tụng hoặc sai lầm trong áp dụng pháp luật....từ đó dẫn đến trường hợp án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án.

Do đó đến đầu năm 2019, ngay từ đầu năm lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo xây dựng khâu đột phá trong lĩnh vực dân sự, và ban hành Kế hoạch thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên”.

Nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nêu trên, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã ban Kế hoạch số 33/KH-VKS ngày 29/01/2019 để triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đó, kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo và cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị, cụ thể như sau:

           Đối với công tác lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị

           - Lãnh đạo đơn vị trong phạm vi chức năng của mình tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc dân sự, Lao động, Kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

          - Phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với những vụ, việc phức tạp phải phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm giải quyết và Kiểm sát viên dự khuyết.

          - Khi phân công nhiệm vụ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật đảm bảo hợp lý, theo năng lực sở trường.

          - Đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản đối với từng cán bộ, Kiểm sát viên trong bộ phận. Đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở tạo điều kiện cho từng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           - Thường xuyên quan tâm thực hiện triển khai đến đầy đủ các quy định của Viện kiểm sát tối cao, hướng dẫn của Phòng 9, 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự; hành chính; kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

          - Phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo trong công tác phối hợp tốt với Tòa án cùng cấp để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức Hội nghị, Chuyên đề …nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng và chất lượng giải quyết án. Đồng thời tiếp tục duy trì phối hợp tốt với phòng nghiệp vụ để kịp thời trao đổi, xin ý kiến đối với một số vụ, việc khó khăn phức tạp.

          - Định kỳ hàng tuần, tháng, quý tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của bộ phận và triển khai, đề ra nhiệm vụ cần thực hiện trong tuần, tháng và quý tiếp theo. Từ đó kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc và có cơ sở để đề ra những giải pháp khắc phục.

           Đối với cán bộ, kiểm sát viên được phân công

          - Từng cán bộ, Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và cùng phối hợp tốt để hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thực hiện giải pháp đột phá nêu trên, phải luôn chủ động thực hiện kiểm sát từ khâu thụ lý giải quyết đến sau khi có Bản án, Quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ việc đó. Cụ thể:

          + Kiểm sát chặt chẽ việc thông báo trả lại đơn khởi kiện; thông báo thụ lý vụ án; quyết định chuyển vụ án; việc đình chỉ; tạm đình chỉ và tiếp tục giải quyết vụ án ....của Tòa án cùng cấp. 

          + Nghiên cứu và linh hoạt áp dụng có hiệu quả các quy định pháp luật để thực hiện tốt quyền của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên Tòa. Trước khi tham gia phiên tòa: Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án về đánh giá thu thập tài liệu, chứng cứ, thực tốt quyền yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ. Xây dựng hồ sơ kiểm sát, báo cáo đề xuất hướng xử lý vụ án trình lãnh đạo; xây dựng dự thảo Bài phát biểu, dự kiến đề cương hỏi và các tình huống phát sinh tại phiên tòa; Tại phiên tòa: Kiểm sát viên thực hiện tốt việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, những người tham dự phiên tòa và phát biểu ý kiến giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Chú ý khi đề nghị hoãn hoặc Tạm ngưng phiên tòa phải đảm bảo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Sau khi kết thúc phiên tòa: Kiểm sát viên chủ động kiểm tra Biên bản phiên tòa; chỉnh sửa và gửi Bài phát biểu để Tòa án lưu vào hồ sơ vụ án theo đúng quy định.

          + Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện Kiểm sát tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ việc dân sự”.

Tích cực thực hiện hiệu quả đối với công tác kiểm sát Bản án, Quyết định của tòa án để kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị. Chủ động tham mưu ban hành kiến nghị, kháng nghị. Kịp thời báo cáo, trao đổi với phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo chất lượng nội dung kiến nghị, kháng nghị.

          + Chủ động tham mưu lựa chọn án xét xử rút kinh nghiệm đảm bảo đúng nội dung Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao hướng dẫn về tham gia, tham dự phiên tòa Dân sự, hành chính, Kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu: Mỗi Kiểm sát viên tổ chức ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm/01 năm.

          -  Tiếp tục tham mưu có hiệu quả đối với việc theo dõi việc thực hiện quy chế số 288/QCPH-VKS-TA ngày 24/9/2018 giữa Viện kiểm sát -Tòa án huyện Thạnh Trị về phối hợp trong giải quyết và kiểm sát giải quyết án hành chính; các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và những vụ việc khác theo quy định pháp luật; trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa.

          - Thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết vụ án HC; các vụ việc DS, KDTM, LĐ…Từng cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, cùng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức thực hiện khâu đột phá nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

          - Duy trì thực hiện tốt công tác nhập án trên phần mềm quản lý án, hoàn thành tốt các báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ  theo quy chế của Ngành. Tăng cường viết bài đưa tin trên trang Thông tin điện tử của Ngành. Đặc biệt là về hoạt động công tác Kiểm sát giải quyết các vụ án HC; các vụ, việc DS, KDTM, LĐ và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

Với kế hoạch cụ thể về thực hện khâu đột phá như trên, tập thể đơn vị xác định sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và không ngừng đổi mới về phuơng thức lãnh đạo, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ; đoàn kết, sáng tạo xây dựng nên sức mạnh tập thể. Trong đó từng cá nhân luôn phát huy tối đa sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nhằm đạt được những thành được những thành tích đáng khích lệ hơn nữa trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án HC; các vụ việc DS, KDTM, LĐ ... rói riêng, từ đó góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ góp phần xây dựng nên thành tích chung của đơn vị trong năm 2019 ./.

Nguyễn Nguyệt Hân

Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19