Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Họp giao ban tuần là biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giải quyết công việc

 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-VKS-VP ngày 27/5/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, định kỳ vào ngày thứ 2 của mỗi tuần công tác đơn vị đã tiến hành họp giao ban tuần với sự tham gia của tất cả cán bộ nghiệp vụ.

Thông qua các cuộc họp giao ban tuần, mỗi đồng chí báo cáo lại hoạt động trong tuần qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra kế hoạch thực hiện công tác trong tuần mới. Sau phần báo cáo của cán bộ nghiệp vụ, các đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách bộ phận xác định lại từng vấn đề mấu chốt của bộ phận mình và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết thúc phần báo cáo của các Phó Viện trưởng, Viện trưởng sẽ tiếp nhận ý kiến và có hướng chỉ đạo cụ thể đối với từng đồng chí và từng bộ phận. Đồng thời, với việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các đồng chí đã phản ánh, Viện trưởng còn triển khai các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ngành và của đơn vị.

Toàn cảnh một buổi họp giao ban tuần của đơn vị.

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt việc họp giao ban định kỳ mà Viện trưởng nắm bắt kịp thời quá trình cũng như tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc ở từng cán bộ, để có biện pháp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài ra, cùng với việc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, để triển khai và thực hiện tốt công việc, các cán bộ có cơ hội để trao đổi, thảo luận và phối hợp kịp thời trong công tác, đã có không ít những vấn đề mang tính “thời sự” còn vướng mắc, chưa rõ ràng, thậm chí trái chiều đã được giải quyết triệt để thông qua họp giao ban tuần. Từ đó, tiến độ cũng như chất lượng giải quyết công việc của đơn vị từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch công tác đã đề ra.

Như vậy có thể thấy, ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức họp giao ban tuần trong nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc vừa đảm bảo tính kịp thời và lâu dài, là nơi phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơ chế tham gia của tập thể và nâng cao tính tự giác của cán bộ nghiệp vụ trong giải quyết công việc.

 

Phan Hồng Huyên

 

 

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tiếp đoàn kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Châu Thành tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách tổ chức Tọa đàm nghiệp vụ
» VKSND huyện Trần Đề tiếp đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng về các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ