Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Khối thi đua 1 - Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng phát động phong trào thi đua năm 2018; Kế hoạch số 16/KH-KTĐ ngày 26/2/2018 của Khối thi đua 1 về phát động phong trào thi đua năm 2018 và nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2018, ngày 17/8/2018 Khối thi đua 1 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi thi đua của 07 đơn vị trong Khối 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phong tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Thanh tra tỉnh).

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Qua đó, trong 06 tháng đầu năm 2018 công tác thi đua, khen thưởng luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong Khối và sự hưởng ứng tự giác, tích cực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan đơn vị. Với tinh thần "Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018" các cơ quan, đơn vị, trong Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Khối và nhiệm vụ của từng ngành, đã thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tham gia, hưởng ứng với nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng ngành và nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được thì Khối thi đua 1 vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như phong trào thi đua còn chưa đồng đều ở tất cả các đơn vị; việc phát động, tổ chức phong trào thi đua ở một số ít đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào còn hạn chế, công tác tuyên truyền chưa được phát huy.

Với những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế còn tồn tại. Trong 06 tháng cuối năm 2018, Khối Thi đua 1 đã đề ra 03 giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Khối, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung giao ước thi đua của Khối đã đề ra.

Trần Việt Tuấn


Tin liên quan

» VKSND thị xã Ngã Năm tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ
» VKSND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc thi “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự”
» VKSND Vĩnh Châu: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
» Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên
» Viện KSND huyện Mỹ Xuyên tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ